Rubriik: Mõniste

Mõniste Lutsupalu ohvrikivi

Ohvrikivi. Hargla khk, Mõniste v, Mõniste k, Lutsupalu t (ERM Fk 1393:109);  

Mõniste wallavanem

Päewaleht, nr. 63, 5 märts 1934 ÕIGUS. August Kirsimägi.  23. maikuu päewal, aastal 1880, oli Mõniste vallamaja…

Mõniste Wabatahtlik Tuletõrje Ühing

Lõuna-Eesti, 22 august 1938 Mõniste tuletõrje 10-a. Viimastel aastatel on käitunud lahkhelid ja asutud hoogsalt tegevusse Pühapäewal…

Mõniste mõis

Päewaleht, nr. 146, 1 juuni 1939 Valgamaalt Lossi kiwitrepp wabadusmonumendiks. Mõniste wallawalilsusc poolt otsustati annetada Mõniste mõisalossi…

Mõniste postijaam

Lõuna-Eesti, 11 oktoober 1930 Milleks on Mõniste postüaam? Kas üksiku isiku teenimiswõimaldajaks wõi on ta rahwa wara?…

Mõnistest leiti kivist sõjakirves

Uus Eesti, nr. 35, 22 oktoober 1935 1000-aastane kirmes Mõnistes. Wõrumaal Mõniste wallas. Soosaare talu maalt leiti…

Mõniste mõisa park

Riigi Teataja, nr. 102, 12 detsember 1933 732. Vabariigi Valitsuse otsus 26. aprillist 1933. Tunnustada tervishoiukaitse alla…

Mõniste raudteesild

Postimees (1886-1944), nr. 106, 20 aprill 1939 Võrumaa suurim sild Mustjõele Sild ehitati kuiwale ja jõgi juhitakse…

Mehkamaa

“Mehkamaa” Tükike omapärast Võrumaad wastu lõunapiiri Mõniste ehk ..Mehkama” uime on kaugemal kuulnud peamiselt vahest need, kes…

Mõniste laat

Kaja, nr. 258, 4 november 1930 tr. 1 Mõniste laat. 31. okt. peeti Mõnistes wallamaja juures kaefa,…

Mõniste Eesti wabadussõjas.

Lääne Hääl : maarahva häälekandja, nr. 45, 7 november 1931 Kolenel Karl Partsi mälestusi vöitluspäevilt isamaa eest….

Mõniste rahvamaja

 Järva Teataja (1926-1944), nr. 103, 3 september 1937 Mõniste saab rahvamaja. Juba aastaid on olnud liikmel mõte…

Mõniste mõisnik

Lõuna-Eesti, 19 august 1930 Kui Mõniste mõisnikke maeti. Matusekõnes öeldi wängeid sõnu. Laimujutt prof. H. Rahamäe kohta….

Mõniste meierei

 Maa Hääl : maarahva ajaleht, nr. 66, 4 juuni 1935 Mõniste keskmeierei põles. Tuli kandus SW—4W meetrit…

Mõniste Kaitseliit

Lõuna-Eesti, 24 märts 1926 Mõnistesse pasunakoor tellitud. Mõniste kaitseliit tellis omaleTschehoSlowakkiast pasunakoori, 12 pilli. Orkester läheb maksma…

Mõniste Peetri Liisa algkool

Kokkuvõte Mõniste valla 6 kl. algkooli kroonikast: Mõniste koolide üle on esimesed teated 23. märtsist 1786. a.,…

Mõniste vana kalmistu

Endine matmispaik – jutustus 1900 aasta paiku Mõniste vallas end. Mõniste mõisa maal, praegu riigimetsas asub nn….

Mõniste Pajukõrts

Pajukõrts ehitati 19 sajandil, Mõniste mõisa maadele, ning oli üks 24-st hoonest mõisa hoonetekompleksis. Kõrtsmikud said palgaks…