Seltsist

Seltsi kuuluvus

Võrumaa Sõprade Selts on eraõiguslik juriidiline isik. Ühing on vabatahtlikult liitunud isikute mittetulundusühing, mis tegutseb lähtuvalt põhikirjast ja Mittetulundusühingute seadusest. Meie tegevus on vastavuses Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetega.

Seltsi eesmärk

Seltsi tegevuse eesmärgiks on majanduslikult, sotsiaalselt, kultuuriliselt, ajalooliselt, keeleliselt, arenev Võru/Võrumaa piirkond. Võrumaa valdade ja Võru linna elanikud ja erinevad huvigrupid on kogukonna arengu edendamisse kaasatud/oodatud.

Võrumaa piirkonna inimeste majanduslike, sotsiaalsete, ajalooliste (sh. genealoogia, koduloouurimine, Võru ja Võrumaaga seotud esemete/fotode/trükiste kollektsioneerimine ja säilitamine, detektorism (pisut hääbunud peale seaduste muutumist), keeleliste (võro kiil), kultuuriliste (s.h huviharidus, (hobi) fotograafia), tervisesport (liikumine), tervisedenduslike, keskkonda säästev eluviis, taaskasutuskeskkonnaprobleemide teadvustamine ning nende lahendamises osalemine tehes koostööd kolmanda sektori organisatsioonidega.

Kellele?

Ühingusse on oodatud tegusad inimesed kellele meeldivad ülalmainitud tegevused ja kellele meeldib ka kaasa aidata nii seltsi, kohaliku kogukonna kui ka kohaliku elu arengule, oleme teineteisele toeks, olenemata inimeste sotsiaalsetest taustadest on meil kõigil õigus elada täisväärtuslikku elu.

Kui sa leiad, et see Selts on just sulle, siis on sul võimalik meile jätta oma esmane kontakt.

Missioon

Võrumaa Sõprade Seltsi missiooniks on luua ja hoida Kogukonda mis hoolib oma kandist ja inimestest, koguda, säilitada ja tutvustada piirkonna ajaloolist pärimust, hoides traditsioone, tuues kokku nii vanu kui noori läbi erinevate tegevuste, luues sellega kogukondlikku turvatunnet.

Visioon

Võrumaa ja Võru kui ka Selts on positiivse mainega, Võru kui ka Võrumaa on meeldiv elukeskkond, kus elanikel on huvitav ja hea elada ja turistidel on hea puhata.

Tulevikus loodame, et Seltsil on omad ruumid/seltsimaja, oma transport, omad vahendid/seadmed ürituste läbiviimiseks, oma arhiiv/muuseum kohalikust ajaloost.

Väärtused

  • Koostöövalmidus – selts on avatud koostööks teiste huvigruppidega.
  • Proaktiivsus – selts on tegevuste algataja, mitte sündmuste järgija.
  • Pühendumus – selts viib lõpuni algatatud tegevused.

Seltsi juhatus

Janno – Juhatuse esimees

Jannol on pikaajalised kogemused vabatahtlikus töös mitmetses erinevates MTÜ-s, kus ta on olnud erinevate ürituste korraldaja; igapäevatöös aitab inimesi Infotehnoloogia alaselt; vabatahtlikuna hetkel Võrumaa Vaegkuuljate Ühingus ühingu esimees, kus ta on samas ka väljaõppinud esmatasandi kuulmisnõustaja; Võrumaa Puuetega Inimeste Kojas hetkel juhatuse esimees.  Hobideks on ajalugu, erinevate ajalooliste esemete kogumine,  fotograafia,  muusika, raadioamatörism (pisut küll hääbunud Võrumaal, mujal rohkem tegev), eesti filmide fänn (osalenud ka ise 2-s Eesti filmis), genealoogia, matkamine, tervisesport.

E-post: janno(ät)vorumaa.eu


Kersti – Juhatuse liige – Sekretär-asjaajaja.

Kersti on osalenud aastakümneid erinevate MTÜ-de tegevuses, omab turismikorraldaja eriala, huvitub ajaloost, on numismaatik, meeldib reisida, fotograafia, meeldib matkata looduses, meeldib kokata ja peab lugu ka tervisespordist, on osalenud korduvalt Võrumaa Pikamaa jooksude sarjas.

E-post: kersti(ät)vorumaa.eu


Gisela – Juhatuse liige – Revisjonikomisjoni esimees

Gisela on laia silmaringiga naisterahvas, kes on pidanud oma eluajal väga erinevaid ameteid, tema erialadeks on turismikorraldus ja keskkonnakaitse. Osaleb erinevate MTÜ-de tegevustes ja eriti südamelähedane on ajalugu ja keskkonnakaitse, meeldib näitlemine (osalenud 3-s Eesti filmis).

E-post: gisela(ät)vorumaa.eu