Seltsist

Seltsi taustinfo

Võrumaa Sõprade Selts on eraõiguslik juriidiline isik. Ühing on vabatahtlikult liitunud isikute (liikmete) mittetulundusühing, mis tegutseb lähtuvalt põhikirjast ja Mittetulundusühingute seadusest. Meie tegevus on vastavuses Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetega. Saatuse tahtel on enamus Seltsi  nii juhatus kui ka liikmeid puuetega inimesed, nii oleme ka Võrumaa Puuetega Inimeste Koja allorganisatsioon.

Seltsi eesmärk

Seltsi tegevuse eesmärgiks on majanduslikult, sotsiaalselt, kultuuriliselt, ajalooliselt, keeleliselt, arenev Võru/Võrumaa piirkond/kogukond. Võrumaa valdade ja Võru linna elanikud ja erinevad huvigrupid on kogukonna arengu edendamisse kaasatud/oodatud.

Võrumaa piirkonna inimeste majanduslike, sotsiaalsete, ajalooliste (sh. genealoogia, koduloouurimine, Võru ja Võrumaaga seotud esemete/fotode/trükiste/mälestuste kollektsioneerimine ja säilitamine, detektorism (pisut hääbunud peale seaduste muutumist), keeleliste (võro kiil), kultuuriliste (s.h huviharidus, (hobi) fotograafia), tervisesport (liikumine), tervisedenduslike, keskkonda säästev eluviis, taaskasutuskeskkonnaprobleemide teadvustamine ning nende lahendamises osalemine tehes koostööd kolmanda sektori organisatsioonidega.

Kellele?

Ühingusse on oodatud tegusad inimesed kellele meeldivad ülalmainitud tegevused ja kellele meeldib ka kaasa aidata nii seltsi, kohaliku kogukonna kui ka kohaliku elu arengule, oleme teineteisele toeks, olenemata inimeste sotsiaalsetest taustadest on meil kõigil õigus elada täisväärtuslikku elu.

Kui sa leiad, et see Selts on just sulle, siis on sul võimalik meile jätta oma esmane kontakt.

Missioon

Võrumaa Sõprade Seltsi missiooniks on luua ja hoida Kogukonda mis hoolib oma kandist ja inimestest, koguda, säilitada ja tutvustada piirkonna ajaloolist pärimust, hoides traditsioone, tuues kokku nii vanu kui noori läbi erinevate tegevuste, luues sellega kogukondlikku turvatunnet.

Visioon

Võrumaa ja Võru kui ka Selts on positiivse mainega, Võru kui ka Võrumaa on meeldiv elukeskkond, kus elanikel/kogukonnal on huvitav ja hea elada ja turistidel on hea puhata.

Tulevikus loodame, et Seltsil on omad ruumid/seltsimaja, oma transport, omad vahendid/seadmed ürituste läbiviimiseks, oma arhiiv/muuseum kohalikust ajaloost.

Väärtused

  • Koostöövalmidus – selts on avatud koostööks teiste huvigruppidega.
  • Proaktiivsus – selts on tegevuste algataja, mitte sündmuste järgija.
  • Pühendumus – selts viib lõpuni algatatud tegevused.

Seltsi juhatus ja meeskond


Kersti – Juhatuse liige – Sekretär-asjaajaja.

Kersti on osalenud aastakümneid erinevate MTÜ-de tegevuses, omab turismikorraldaja eriala, huvitub ajaloost, on numismaatik, bibliofiilia, meeldib reisida, fotograafia, meeldib matkata looduses, meeldib kokata ja peab lugu ka tervisespordist, on osalenud korduvalt Võrumaa Pikamaa jooksude sarjas.

E-post: kersti(ät)vorumaa.eu
Tel: 5-2-3-0-8-0-8


Janno – Juhatuse liige

Jannol on pikaajalised kogemused vabatahtlikus töös mitmetes erinevates MTÜ-s, kus ta on olnud erinevate ürituste korraldaja; igapäevatöös aitab inimesi Infotehnoloogia alaselt; vabatahtlikuna hetkel Võrumaa Vaegkuuljate Ühing MTÜ-s –  ühingu esimees, kus ta on samas ka väljaõppinud esmatasandi kuulmisnõustaja (annab nõu saatusekaaslastele, kuna ta ise on ka meditsiiniliselt võttes kurt.); Võrumaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ-s –  hetkel juhatuse liige/juhatuse esimees.  Hobideks on olnud juba väiksest peale ajalugu – erinevate ajalooliste esemete kogumine/säilitamine:  filateelia,  numismaatika, bibliofiila, hobi-detektorism, fotograafia,  muusika, raadioamatörism (digisided) / (pisut küll hääbunud hobi Võrumaal, mujal rohkem tegev), eesti filmide fänn (osalenud ka ise 2-s Eesti mängufilmis), genealoogia, matkamine, tervisesport ja kes seda kõike jõuab üles lugeda, ilmas on nii palju huvitavaid tegevusi.

E-post: janno(ät)vorumaa.eu


Gisela – Juhatuse liige – Revisjonikomisjoni esimees

Gisela on laia silmaringiga naisterahvas, kes on pidanud oma eluajal väga erinevaid ameteid, tema erialadeks on turismikorraldus ja keskkonnakaitse. Osaleb erinevate MTÜ-de tegevustes ja eriti südamelähedane on ajalugu ja keskkonnakaitse, meeldib näitlemine (osalenud 3-s Eesti filmis).

E-post: gisela(ät)vorumaa.eu


Tiiu – Liige – Raamatupidaja-Nõustaja.

Tiiu on endine muuseumitöötaja, kes on pidanud väga mitmeid ameteid, postiljonist-muuseumitöötajani. Vabal ajal luuletab, on tegelenud näitlemise ja laulmisega, fotografeerib kõike mis ümberringi toimub, sageli meeldib talle aias näpud mulda lüüa.

E-post: tiiu(ät)vorumaa.eu


Anne – Liige – Nõustaja

Anne on endine muuseumitöötaja, kes on pidanud väga mitmeid ameteid, nii tuletõrjes, kaubabaasis, muuseumis kui ka mujal. Reisinud väga paljudes riikides üle maailma, väga meeldib talle laulda, võtab osa kohaliku naiskoori tegevustes. Anne on hästi positiivne inimene, olenemata sellest mis seis võib tegelikult olla.

E-post: anne(ät)vorumaa.eu


Jaan – Liige – Suur ajaloohuviline, veebimeister.

Jaan on väiksest peale olnud suur ajaloo huviline ja kogunud järjepidevalt nii Võrumaa kui ka üldiselt Eesti kohta ajaloolisi materjale.

Igapäevaselt administeerib veebilehti.

E-post: jaan(ät)vorumaa.eu


Aino – Liige – Nõustaja

Aino on pidanud pikaaegselt õpetajaametit, töötanud varemalt ka muudel huvitavatel töökohtadel. Ta ei suuda ära öelda ühestki pakkumisest mis puudutab väljasõite, väga laia silmaringiga naisterahvas, kellele võib alati loota.

E-post: aino(ät)vorumaa.eu


Laine – Liige – Nõustaja, ajaloolane, koduloouurija.

Laine on ajaloolistes teadmistes hästi laia silmaringiga, temalt võib kohalikku ajalugu kuulata tundide kaupa, kui mitte just kuude kaupa.

E-post: laine(ät)vorumaa.eu


Ilme – Liige – Nõustaja, ajaloolane

Ilme on tegija, särtsu täis igal ajal, on omalajal õppinud just ajalugu, samuti teab palju kohalikust ajaloost, hoiab koguaeg kätt pulsil.

E-post: ilme(ät)vorumaa.eu


Viiu – Liige – Nõustaja

Viiu on põline Võrukas, hingelt luuletaja, tema luulet võime kuulata tundide kaupa.

E-post: viiu(ät)vorumaa.eu