Umaleht-ee

 • Parm tsuskas: esimuudu tsirgusüük
  by Priit on 23.01.2023 at 14:45:52

    Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.

 • Muda Mari pajatus
  by Priit on 23.01.2023 at 14:44:58

  Egä asi umal aol   Ma kuuli raadiost, et liinainemise olõ-i uma eloga rahul. Kõgõ inämb nurisõsõ rattamehe. Näil ollõv rassõ lumõ seeh rattaga sõita. Ku ma nuur olli, sõs sõidõti talvõl suusõga ja suvõl rattaga. Ka seo talv sai Tal’na vanaliinah suusõga uulitsat pite alla laskõ. A täämbädsel pääväl om elo nii hääs lännü, [...]

 • Tossu Tilda pajatus
  by Priit on 23.01.2023 at 14:44:26

  Jouluvana vastavõtt moro pääl   Joba mitu aastat om koroona inemiisi plaanõ segänü. Suuril om ummi plaanõ lihtsämb ümbre tetä, a latsiga om hulga keerulidsõmb lugu. Nii juhtugi jõuluaigu, et üts pere oll’ taa viirusõ käen. Kolm väikut last tiidse, et jõuluvana tulõ, ja oodi tedä väega. Kaiva iks päiv läbi aknõ pääl, et kas [...]

 • Hüväste, vana võrokõnõ!
  by Priit on 23.01.2023 at 14:40:52

  Elleri Kalle   7.05.1940−10.01.2023   Hää Kalle, vana võrokõnõ, nigu Sa hindä kotsilõ iks ütlit! Olõt pikkä aigu olnu kimmäs ja tasalik võro keele ja kultuuri tugisammas. Perämädse pia neli aastakümmet, ku võro asja kõvõmba helüga om aetu, olõt olnu kõiki tähtsämbide tegemiisi man. Teno väega suurõlõ ja lajalõ tiidmiisi hulgalõ mõistsõt ilmaasju kaia mitmõ [...]

 • Latsõpõlvõkodo
  by Priit on 23.01.2023 at 14:35:55

  Latsõpõlvõkodo – kotus, millel om süämen alasi eräline tähendüs. Tuu om paik, mis om meile andnu pall’o rohkõmp, ku arvada mõistami. Egä kõrd latsõpõlvõkodo tagasi tullõn tulõ mullõ süämehe eräline tunnõ. Taaga om köüdet nii pall’o mälehtüisi. Ütskõik, kohe ma kae, egäl kotussõl om siin kõnõlda uma lugu. Sääl sais vana laut. Parhilla om taa [...]

 • Priinime lugu: Kalkun
  by Priit on 23.01.2023 at 14:32:27

  Seol nimel om Eestin 45 kandjat. Tegünemise kotussit oll’ katõssa. Harglõ kihlkunna Saru mõisan sai seo nime Pundsalt peri suguvõsa, tegeligult Pundsa Piitre poig Ants ja Piitre veli Jüri Tammi talun, mõlõmba ummi perridega. Pundsa Andsu poig Jaan Kalkun sai olla üts noist, kinka kottalõ käü salm «Pull oll’ pusk’nu Pundsa Jaani…». Vahtsõliina kihlkunna Kivikülän, [...]

 • Vihmavar’o all
  by Priit on 23.01.2023 at 14:29:57

  Kes meist ei tahassi olla vihmavar’o all, kon külm vihm ei leota ja kuum päiv ei küdsä. Vihmavari võissi olla niigi suur, et sinnä mahussi uma pere, kõik sugulasõ ja sõbra ja näide elämise, kon kõik umavaihõl häste läbi saava. Ei määnestki suurustamist ja nägelemist. A säänest and otsi. Kõgõ lihtsämbähe levvät var’o, mis om [...]

 • Kesktalvist Ess-suud uudistaman
  by Priit on 23.01.2023 at 14:27:55

  Mõnikõrd ei olõ hääs ärolõmisõs muud vaia, ku hinnäst vällä sundi ja kasvai kodo ümbre väiku matkatsõõr tetä. Hää om muidoki kinkaga üten minnä, ütsindä tüküs laiskus kipõstõ pääle tulõma. Seo kuu kespaigan kävemi sõbraga uudistaman, midä põnõvat Ess-suu kandin löüdä või. Pühäpäävä hummok. Telefon kõlisõs. - Läämi suu pääle kõndma, kuts sõbõr. - Tunni [...]

 • Mõnistõ hariduselulõ vesi pääle?
  by Priit on 23.01.2023 at 14:20:53

  Ildaaigu sai teedä uskmada uudissõid. Rõugõ vallan, kohe mitma aasta iist ka Mõnistõ vald manu panti, peedäs plaani, et suurõ kütte- ja rahakriisi peräst tulõs Kuutsil jo üle katõsaa aasta haridust andunu Mõnistõ kuul kinni panda ja koolilatsõ Varstudõ saata. Kooliga üten majan tüütav latsiaid võivat paigalõ jäijä. Aga Varstun pandas rahvamaja kinni ja tuu [...]

 • Tõsõ kundi otsast. Latsõna Hilja man
  by Priit on 23.01.2023 at 14:20:09

  Uudis, et Rõugõ vallan nakatas kinni pandma raamadukogosid ja kultuurimajju, tegi seest peris vilus. Tulli miilde latsõpõlvõpildi, ku Nursi mäe otsan oll’ raamadukogo ja koolist tullõn läts’ raamadukogotädi Rannamõtsa Hilja man iks tunn, puultõist, vahel kogoni kats. Sääl oll’ nii pall’o, midä kaia, lukõ ja millest raamadukogohoitjaga kõnõlda. Egä kõrd sai mõni raamat ka üten [...]