Esileht

Võrumaa,
sind ma armastan,
siin ma olen
ja siia ma tahan ka jääda -surmani!
(VSS)

 

Kohalikud uudised

Võro Instituut

 • “Mino Võromaa” 35. võistlus
  by instituut on 19.11.2021 at 13:42:26

  Võro Instituut kuulutas vällä 35. latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ MINO VÕROMAA Oodami võistlusõlõ kõiksugutsit kirätöid: juttõ, luulõtuisi, nalajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ jne. Timahava saava latsõ ja noorõ valli kuvvõ teema hulgast. Kimmäle või kirota ka vabal teemal. Hinnatas vannusõrühmi perrä (I–III, IV–VI, VII–IX ja X–XII klass). „Mino Võromaa” 35. võistlusõ teema omma: The post “Mino Võromaa” 35. võistlus appeared first on Võru Instituut.

 • Võro keele nätäl 1.-7. märdikuul 2021
  by instituut on 01.11.2021 at 09:46:31

  Võro keele nätäl paksõ võrokõisilõ hulga võimaluisi umma kiilt kuulda ja kõnõlda Egä aasta märdikuu edimädsel täüspikäl nädälil peetäs võro keele nädälit. Seo aastak oll joba 16. kõrd. „Hää om nätä, et võro keelega köüdetüide tegemiisi nimekiri om aigupiten mugu pikembäs lännü ja ka ütenlüüjit tulõ mano,“ tõi vällä Võro Instituudi direktri Kuuba Rainer. Minevaastak The post Võro keele nätäl 1.-7. märdikuul 2021 appeared first on Võru Instituut.

 • Vana-Võromaa fotojahi kirriv pildisaak
  by instituut on 28.10.2021 at 06:39:48

  Simunapäävaäs, rehekuu 28. pääväs om üle kaetu Vana-Võromaa fotojahi „Püvvä pildi pääle!“ saak, selges omma saanu pildipüüdjä, kinkal oll kõgõ parõmb jahiõnn.  Piimäkuu alostusõst kooni rehekuu keskpaigani sai veebilehe https://fotojaht.visitvoru.ee/ pääl üles panda Vana-Võromaal tettüid fotosid, mille pääle om püütü herksäid hetki võrokõisi ummamuudu elost ja olõmisest. Kokko tull 295 pilti võrokõisi ku ka seo The post Vana-Võromaa fotojahi kirriv pildisaak appeared first on Võru Instituut.

 • Konvõrents “Kaeminõ Kreutzwaldi pääle ristimõtsu iist saismisõ aol” 29.10.2021
  by instituut on 21.10.2021 at 13:14:08

  Sündmüs toimus Võro instituudin (Tarto 48, Võro) ja  veebin https://fb.me/e/1By0m48dp Kuis oppasi meid süümä 44 aastakka Võrol tohtrõammõtit pidänü Friedrich Reinhold Kreutzwald, mille huvitiva tedä muinasao kalmatu ja liinamäe, kuis tä setokõisi ja tõisi rahvit eestläisile tutvust – naist ja mitmist tõisist põnõvist jutuainist kuuld 29. rehekuul Võro instituudi konvõrentsil „Kaeminõ Kreutzwaldi pääle ristimõtsu iist The post Konvõrents “Kaeminõ Kreutzwaldi pääle ristimõtsu iist saismisõ aol” 29.10.2021 appeared first on Võru Instituut.

 • Võro keele agente oodõtas hindäst teedä andma
  by instituut on 06.10.2021 at 14:25:15

  Võro Instituut kuts häid võro keele mõistjit hinnäst võro keele nädäli jaos, miä om timahava 1.–7. novvembril, võro keele agendis üles andma. Agent om iinkujos võro keele egäpäävädse pruukmisõga. Moloraamadu võro keele rühmän valiti võro keele nädäli sõnomis timahava „Kiildke vai är – ma iks kõnõlõ!“ (eesti keelen: „Keelake või ära – ma räägin ikka!“). The post Võro keele agente oodõtas hindäst teedä andma appeared first on Võru Instituut.

Uma Leht

 • Parm tsuskas: pümme üü
  by Priit on 15.11.2021 at 16:29:38

    Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.

 • Muda Mari pajatus
  by Priit on 15.11.2021 at 16:27:51

  Taasperilde-Antsla   Ma kuuli raadiost, et Pärna Priidu Taasperilde-Antsu luku om aasta otsa tiatrilava pääl mängitü. Parhilla omgi tuu jaos õkva õigõ aig. Egäüts meist tiid vähämbält ütte inemist, kiä tiid Taasperilde-Antsu. Tuu Ants usu ei üttegi tiidläisi juttu, tä meelest om kõik vastapite. Vaidlõs õnnõ vasta ja näütäs näpoga valitsusõ poolõ. A ma olõ [...]

 • Tossu Tilda pajatus
  by Priit on 15.11.2021 at 16:26:26

  Hingikuu tulõtas miilde...   Varra lätt pümmes ja ilma kiskva külmäs. Inemise hoitva rohkõmb kodosainu vahelõ. Hää, saa rohkõmb ummiga üten olla. Märdikuu om üteliidsi hingikuu, tõõnõ kuupäiv om kogoni hingipäiv. Seo kuu tulõva iks miilde nuu, kes omma kunagi mi man olnu. Ütest umast kallist hingekesest taha ma tan kõnõlda. Rinne Leilit vai hõigunime [...]

 • Koolilatsõn laatsaretin
  by Priit on 15.11.2021 at 16:25:22

  Ma olõ sündünü paar aastakka päält tõist ilmasõta. Tuu ao latsõ põdõsi kõrrast läbi inämb-vähämb kõik latsi nakkustõvõ: sarlaki, leetri, mumpsi ni tõõsõ ilosidõ nimmiga haigusõ. Ku mitte inne, sis kuuli minnen. Ku määnegi tõbi valla pässi, olli poolõ klassipingi tühä. Olõ es tuu ime. Klassõn olle kuun hulga latsi, koton ellivä kõik nõnnapite kuun [...]

 • Priinime lugu: Aben
  by Priit on 15.11.2021 at 16:24:02

  Seol nimel om parhilla Eestin 51 kandjat. Pandmisõ kotussidõ lugõmisõga om asi keerulinõ, a viiest kotussõst om taa nimi peri. Meile kõgõ ligõmb kotus om Sangaste kihlkund, kon keriguopõtaja pandsõ õigõ mitman paigan edimält nime Habbene. Nii tegüsi personaalraamadu perrä üts Ott Habbene Tagula külä Ande talun ja tõnõ Ott Habbene Laatre mõisa Taari talun. [...]

 • Kas surnuaid ei olõ enämb rahukotus ja vana kombõ häädüse?
  by Priit on 15.11.2021 at 16:20:45

  Veidü aigu tagasi oll’ hingipäiv ja surnuaia küündleist valgõ. Tuu kommõ om meil kimmäde meelen, niisama nigu kohustus, et sugulaisi haua tulõ enne lumõ tulõkit puhtas riibu. A tunnus, et tükis meelest minemä, et surnuaid om meil alasi ollu sääne tasalik ja soliidnõ kotus, konh tutvaga kokku juhtungi hilläkeiste juttu aedas ja laata lüüma ega [...]

 • Kangsti küläseltsil oll’ juubõliaasta
  by Priit on 15.11.2021 at 16:19:16

  Kangsti küläselts om toimõtanu joba 20 aastat. Üles om ehitet kats küläplatsi. Egä aasta om peetü vähämbält üts-kats küläpitu, tähistedü rahvakallendri tähtpäivi ja egä viie aasta takast kodukandipäivi. Seo aasta suurõmba tegemise olli vastlapäävä, munapühhi tähistämine, jüriüü märgutulõdõ aktsioonist ossavõtminõ, piirkunna jaanipidu ja Matsi krossiraa ja küläseldsi sünnipäivi ütine pidämine jakapääväl. Aastat alustimi veebruarin ütidse [...]

 • Kiri Võrolt. Suur teno elolõ!
  by Priit on 15.11.2021 at 16:15:05

  Suur teno elolõ, kiä om mullõ nii pall’o andnu. Andnu mullõ võimalusõ reisi ja jõuda Mehhikohe, henge kodo. Om rõõm võtta vasta illo. Olla elon... Nutsuta perämäidsi pääväkiiri hindä sisse, lämmide uulidsakivve kuum üsätüs mu juuri all. Kerigu hoovin laula Balthasari, paikligu koori dirigendiga «Besame muchot» ja «Cancion del mariachit» – laulõ, midä arvada egä [...]

 • Vandõnõvvuteooria
  by Priit on 15.11.2021 at 16:11:59

  Mõni aig tagasi ütel’ üts naistõrahvas, et tä taht mukka lähembält tutvas saia. Puht tüüaladse huvi peräst. Ma olõ kahjus (vai õnnõs?) kasunu sügäväl Vinne aol ja mul tull’ õkvalt miilde vinne tsastuska salm: девки, поднимайте юбки, будем познакомиться. Pardonks, puhtalt mu viga, aga kasvatagõ kõvvõr puujalg sirgõs! Pääleki, kuis tuu Uljanovi poiss ütel’gi: «дело [...]

 • Mugavusõ hind
  by Priit on 15.11.2021 at 16:10:36

  Nõsta nurmõ poolõ sõitõn kätt kergide mopeedautidõ juhtõlõ, kiä periselt energiät kokku hoitva   Sügüse tulõ tõnõkõrd päivi kaupa traktori pääl istu ja raadiot kullõlda. No olli õkva neo päävä, ku Valgõvinne Kurdistanist tulnuid rändäjit Poola ja Leedu piirist läbi murdma saatsõ. Aruti raadio targa, midä nä aruti, kokkuvõtõ oll’ iks, et kas andas perrä [...]

Vana-Võromaa Kultuurikoda

 • Aastalõpp värvilise klaasikunstiga
  by Tiia on 29.11.2021 at 10:07:28

  Reedel, 10. detsembril kell 17 avatakse Vana-Võromaa Kultuurikoja galeriis Eesti Klaasikunstnike Ühenduse liikmete  Eili Soone ja Malle Karik-Hallimäe näitus „Kimbatus“. Väljapanek koosneb erinevates klaasikunsti tehnikates töödest ja jääb avatuks 23. jaanuarini.   The post Aastalõpp värvilise klaasikunstiga appeared first on Vana-Võromaa Kultuurikoda.

 • Meie põlisrahvastest sõbrad
  by Tiia on 28.10.2021 at 07:34:35

  ja 2019. aasta suvel korraldas Soome-Ugri Filmifond sügaval Siberi põlismetsas handi noortele Metsa Filmikooli. Eesti, ungari ja soome kunstnike ning filmitegijate juhendamisel tegid handi noored omakeelseid filme, mis on iga elava kultuuri oluline osa ning suurepärane võimalus oma ilma teistega jagada. Filmikooli üks juhendajatest oli ka käesoleva näituse kuraator, võrumaalane Edina  Csüllög. Kohapeal kogetud elamused The post Meie põlisrahvastest sõbrad appeared first on Vana-Võromaa Kultuurikoda.

 • Võru keel 150 aastat vanades kirjades
  by Tiia on 28.10.2021 at 07:28:19

  Novembri alguse võru keele nädala puhul on sobiv meelde tuletada „Laksi Tõnise“, „Vana opmani nutulaulu“ jt luuletuste autori Juhan Weitzenbergi (1838–1877) võrukeelset kirjavahetust oma isa Gustav Weitzenbergiga (1812–1898). Juhani kirjad isale on hoiul Eesti Kirjandusmuuseumi kogus, mõned koopiad on aga väljas Võrumaa Muuseumi võru keele ajaloo väljapanekus. Lugeda ja imetleda saab haritud mehe 19. sajandi The post Võru keel 150 aastat vanades kirjades appeared first on Vana-Võromaa Kultuurikoda.

 • Rahvamuusikapäev kultuurikojas
  by Tiia on 01.10.2021 at 08:26:48

  Laupäeval, 16.oktoobril kell 14 on muusikasõbrad oodatud Vana Võromaa kultuurikotta muusikapäevale. Kandle kapelli rahvas kutsub kokku oma sõbrad ja rahvamuusika huvilised, et veeta õdus pärastlõuna, meenutades kapelli liiget Milja Udrast tema 50. sünniaastapäeval. Esinevad Milja endised õpilased, Kandle kapell ja külalised. Muusikapäevale pääseb muuseumipiletiga, pilliga tulijatele on sissepääs prii. Tähelepanu! Uudiskirjas välja kuulutatud kuupäev on The post Rahvamuusikapäev kultuurikojas appeared first on Vana-Võromaa Kultuurikoda.

 • “Escape room no 2”.
  by Tiia on 06.09.2021 at 12:06:46

  Vana-Võromaa Kultuurikoja galeriis saab 4.septembrist – 17.oktoobrini tutvuda  maalikunstnik Maarit Murka  (s. 1981) loominguga. Murka on kogunud tuntust  oma fotorealistlike töödega. Suur isiknäitus “Escape room no.2” on jätkunäitus Vaal galeriis olnud väljapanekule. Kultuurikoja galeriis näeb maalide kõrval ka naturaalseid objekte. Maarit Murka  on peamiselt tuntud meisterlike maali- ning graafikateoste poolest, mis tihti kasutavad modellina kunstnikku The post “Escape room no 2”. appeared first on Vana-Võromaa Kultuurikoda.

 • Maarit Murka “Escape room no.2”
  by Tiia on 30.08.2021 at 11:59:15

  Vana-Võromaa Kultuurikoja galeriis saab 4.septembrist – 17.oktoobrini tutvuda  maalikunstnik Maarit Murka  (s. 1981) loominguga. Murka on kogunud tuntust  oma fotorealistlike töödega. Suur isiknäitus “Escape room no.2” on jätkunäitus Vaal galeriis olnud väljapanekule. Kultuurikoja galeriis näeb maalide kõrval ka naturaalseid objekte. Maarit Murka on õppinud maalikunsti erialal Eesti Kunstiakadeemias (BA, 2004) ja Helsingi Kunstiakadeemias (MA, 2006) The post Maarit Murka “Escape room no.2” appeared first on Vana-Võromaa Kultuurikoda.

 • Kreutzwaldi tänava “Peidus pärand”
  by Tiia on 30.08.2021 at 11:08:34

  9.–12. septembrini toimuvate muinsuskaitsepäevade peateema on „Peidus pärand“ ja kultuurikoda avab sel puhul Kreutzwaldi tänava mahajäetud hoonete akendel näituse „Võru linna unustatud pärlid“. Äratame muuseumikogude pärandi toel mälestused vanadest kaunitest Võru linna majadest. Valitud Kreutzwaldi tänava hoonete akendele jõuavad plakatid endisaegsete ehitusplaanide ja fotodega. Näitus täieneb ajas ja jätkub virtuaalnäitusena muuseumi kodulehel. Muuseum ootab juba The post Kreutzwaldi tänava “Peidus pärand” appeared first on Vana-Võromaa Kultuurikoda.

 • Pidurõivastes võrokese moodi
  by Tiia on 30.07.2021 at 11:58:25

  Vana-Võromaa kultuurikoja muuseumisaali väljapanek täienes  Vana-Võromaa kihelkondade rahvarõvaid tutvustava osaga. Rahvarõivatarre kolisid  Rõuge kihelkonnast pärit Katri ja Jakap, kes on end uudistajate ootuses pidulikesse rahvarõivastesse sättinud ja lubavad end lahkelt imetleda. Kihelkondade kaardilt saab näha, millised rõivaid on Võromaal kantud. Välja on toodud  Võrumaa naiste- ja meesterõivaste erisused . Mõnel päeval on Katri ja Jakap The post Pidurõivastes võrokese moodi appeared first on Vana-Võromaa Kultuurikoda.

 • Võrumaa laulu- ja tantsupidude 140 aastat
  by Tiia on 29.07.2021 at 07:26:02

  Võru linnagaleriis Kandles on  kuni 27. augustini avatud näitus, millega tähistatakse Võrumaa laulupeotraditsiooni 140. aastapäeva. Näituse vanem osa (1881–2000) on koostatud Vana-Võromaa muuseumi kogudes oleva materjali põhjal. See pilguheit on sügav tänukummardus kõikidele osalejatele, korraldajatele ja pealtvaatajatele, tänu kellele on pidudest saanud traditsioon, mis liidab eri põlvkondi ja hoiab võrumaalasi ühtse kogukonnana. Link: http://www.vorulinnagalerii.ee/naitused_405.html   The post Võrumaa laulu- ja tantsupidude 140 aastat appeared first on Vana-Võromaa Kultuurikoda.

 • Põnev tekstiilinäitus kutsub vaatama
  by Tiia on 12.07.2021 at 06:57:45

  Vana-Võromaa Kultuurikoda esitleb Marilyn Piirsalu ja Kadi Pajupuu tekstiilinäitust “Mõteeria”. Väljapanek kujutab kolme teematsooni jaotatud mõtteid, kus tekstiilidele omane sünniloogika ja koospüsimise kord toetab teoste sisulisi püüdlusi: kuidas vaatajat kõnetada, äratada kaaskogemishetki ja äratundmisi. Kujutamine. Mõtlus. Marilyn Piirsalult (s 1981) valmis selleks näituseks vaipade seeria, kus mõtlik üksiolija paigutub õhurikkale taustale, värvid on sordiini all. The post Põnev tekstiilinäitus kutsub vaatama appeared first on Vana-Võromaa Kultuurikoda.

 • Tähistame Kreutzwaldi mälestuspäeva
  by toimetaja on 26.11.2021 at 11:32:16

  Kreutzwaldi mälestuspäev toimub muuseumis 14. detsembril algusega kell 14.                   Muuseum tähistab Kreutzwaldi mälestuspäeva vana kalendri järgi tema sünnipäeval 14. detsembril (uue kalendri järgi on see päev 26. detsember). Siis tunnustatakse Kreutzwaldi mälestusmedaliga neid, kes on käsitlenud Kreutzwaldi elu, tegevust või loomingut, lisades uusi ja olulisi fakte. The post Tähistame Kreutzwaldi mälestuspäeva appeared first on Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum.

 • Toomas Kuusingu piltide näitus
  by toimetaja on 26.11.2021 at 11:28:10

                                      Kreutzwaldi muuseumis on huvilistele vaadata kunstnik Toomas Kuusingu võrukeelsele „Kalevipojale“ tehtud illustratsioonid. Eepose maailma avavad pildikeeles 26 omanäolist tööd. Sel aastal valmisid Toomas Kuusingul illustratsioonid võrukeelsele „Kalevipojale“. 26 omanäolist tööd avavad eepose maailma pildikeeles ja on vääriline The post Toomas Kuusingu piltide näitus appeared first on Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum.

 • Jõulueelses töötoas valmivad jõulukuulid
  by toimetaja on 05.11.2021 at 06:09:07

  Jõulueelses töötoas teeme jõulukuule, mis sobivad kingituseks ja kaunistuseks. Kuulid valmistatakse stüroporpallidest, kattes need riidega ja kaunistades paelte, lintide ja metallist ehistega. Kõik materjalid ja töövahendid on kohapeal olemas. Ühe kuuli valmistamise hind on 5 eurot. Osalejate arv on piiratud, vajalik on eelregistreerimine 22. novembriks e-posti aadressil marika.sepp@wi.ee või tel 5192 8199.   The post Jõulueelses töötoas valmivad jõulukuulid appeared first on Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum.

 • Võro keele nädälil loetas võrokiilset „Kalõvipoiga“
  by toimetaja on 01.11.2021 at 06:06:23

  Kreutzwaldi muusõum kuts 2. novembril kell 15 lugõma vahtsõt võrokiilset „Kalõvipoiga“. Ette loetas „Soovitusõs“, „Sissejuhatusõs“ ja „Edimäne lugu“. Oppaja saava kätte uma päätükü, midä klassin opilaisiga ütitselt lukõ. Kannõlt om lubanu mängmä tulla Tuule Kann. 3.–5. novembril kell 15 võiva tulla lugõma kõik huvilidsõ. „Kalõvipoja“ viimäne, 20. päätükk loetas jäl ette muusõumin: Kreutzwaldi mälestüspääväl 14. The post Võro keele nädälil loetas võrokiilset „Kalõvipoiga“ appeared first on Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum.

 • Koolivaheaja muinasjututund
  by toimetaja on 29.10.2021 at 06:00:19

  The post Koolivaheaja muinasjututund appeared first on Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum.

Võrumaa Arenduskeskus

 • Võrumaa Arenduskeskus tunnustas maakonna parimaid ettevõtjaid
  by Kaisa Äärmaa on 26.11.2021 at 11:02:06

  Võrumaa Arenduskeskus tunnustas 25. novembril Rõuge Rahvamajas toimunud üritusel Võru maakonna parimaid ettevõtjaid. Laureaadid valiti kaheksas kategoorias. • Võru maakonna... Loe veel The post Võrumaa Arenduskeskus tunnustas maakonna parimaid ettevõtjaid appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

 • Valminud on turunduse õppevideod õpilas- ja minifirmadele
  by Kaisa Äärmaa on 23.11.2021 at 14:44:53

  Hea õpilas- või minifirma liige ja juhendaja, Kas oled otsinud vastuseid järgmistele küsimustele: Kuidas hästi sotsiaalmeedias turundada tooteid ja teenuseid?... Loe veel The post Valminud on turunduse õppevideod õpilas- ja minifirmadele appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

 • Võru maakonna 2021. aasta parimate ettevõtjate väljakuulutamine
  by Kaido on 23.11.2021 at 09:31:10

  Neljapäeval, 25. novembril algusega kell 18 kuulutatakse välja Võru maakonna parimad ettevõtjad. Tule vaata sündmust veebiülekandest! Aasta parimad kuulutatakse välja... Loe veel The post Võru maakonna 2021. aasta parimate ettevõtjate väljakuulutamine appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

 • Ligi sada Võru maakonna korteriühistut on tundnud huvi KredExi toetusmeetmete vastu
  by Katrin Volman on 16.11.2021 at 14:04:10

  Alates kevadest nõustavad maakondlikud arenduskeskused (MAK) üle Eesti korteriühistuid tasuta erinevate KredExi toetuste, laenu ja käenduse teemal ning Võru maakonnas... Loe veel The post Ligi sada Võru maakonna korteriühistut on tundnud huvi KredExi toetusmeetmete vastu appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

 • Miks sina Võrumaad armastad?!
  by Kaisa Äärmaa on 16.11.2021 at 09:04:14

  Hämmastavalt mitmekesine ja puutumatult ürgne loodus. Matkarajad, kus on võimalik pigem kohata lõunast jalutuskäiku tegevat reinuvaderit kui teist inimest. Arvukad... Loe veel The post Miks sina Võrumaad armastad?! appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

 • Võru maakonna aasta isa 2021 laureaat on Mihkel Matsin
  by Katrin Volman on 14.11.2021 at 14:13:13

  Täna Võru Keskväljakul andsid Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots ja Võru maakonna aasta ema 2021 Katrin Roop üle Võru... Loe veel The post Võru maakonna aasta isa 2021 laureaat on Mihkel Matsin appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

 • Novembris toimub koolitus “Millest alustada e-poe loomisel?”
  by Kaisa Äärmaa on 11.11.2021 at 07:38:55

  24. novembril kell 10-16 toimub 1-päevane e-kaubanduse koolitus ’Millest alustada e-poe loomisel?’. Lektor Signe Kõiv Registreerumine kestab 22. novembrini. Registreerumise link https://bit.ly/reg24-11ekaubkoolitus-1p Koolitus salvestatakse... Loe veel The post Novembris toimub koolitus “Millest alustada e-poe loomisel?” appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

 • COVID-19 vaktsineerimine Võru maakonnas 8.-14. novembril
  by Katrin Volman on 08.11.2021 at 14:08:08

  VAKTSINEERIMISBUSS  11.11.2021 (Viljandi haigla vaktsineerimisbuss) Kell 10.00-11.00 Kuldre, COOP parkla juures, (Janssen, Pfizer, Moderna) Kell 12.00-13 .00 Lasva Kultuurimaja parklas,... Loe veel The post COVID-19 vaktsineerimine Võru maakonnas 8.-14. novembril appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

 • Ettevõtja, tule osale uuringus!
  by Kaisa Äärmaa on 08.11.2021 at 10:17:53

  Hea ettevõtja, Osale Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellitud uuringus „Ettevõtete strateegilisel planeerimisel põhineva rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine Eestis” ja aita parendada Eesti... Loe veel The post Ettevõtja, tule osale uuringus! appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

 • Kagu-Eesti haarab rahvatervisel sarvist
  by Katrin Volman on 04.11.2021 at 10:55:31

  Kolmapäeval, 3. novembril korraldas Tervise Arengu Instituut (TAI) veebi teel koostöökohtumise Kagu-Eesti kohalike omavalitsuste (KOVde) esindajatele, mentoritele ning maakonna rahvatervise... Loe veel The post Kagu-Eesti haarab rahvatervisel sarvist appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

Võrumaa Partnerluskogu uudised

 • Võrumaa Partnerluskogu avab esmalt Ettevõtluse meetme taotlusvooru
  by ylle@voruleader.ee (Ülle Urbanik) on 04.11.2021 at 13:49:46

  Taotlusvoor Ettevõtluse meetmetele  on avatud  24.-31. jaanuar 2022. Alameede 2.1. "Covid-19 kriisi mõju leevendamine". Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle käibelangus tulenevalt Covid-19 kriisi mõjust on võrreldes 2019 aastaga vähemalt 30%. v.a. Orava ja Misso piirkond ja alameede 2.2. "Väikeettevõtete arendamine". Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tegutsevad valdkonnas, mis on üles loetletud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris EMTAK 2008 jaos C - töötlev tööstus ja kes tegutsevad teenuse valdkonnas, mis on suunatud tegevus piirkonna elanikele v.a. Orava ja Misso piirkond. Taotlused tuleb esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu  välja kuulutatud taotlusvooru esimesest päevast kuni viimase päeva kella 16:00-ni.  Projektitaotluste hindamise tähtaeg Võrumaa Partnerluskogus on hiljemalt 27. aprill 2022. Taotlusvoorueelne infopäev taotlejatele toimub teisipäeval 16.novembril 2022 kell 15.00 ZOOMi keskkonnas.  Link koosolekule: https://us06web.zoom.us/j/87974267211?pwd=NjBsNk5sNEdCa1Y0allZUDhrdkdBUT09. Infopäevale registreerimine lingi https://forms.gle/Pf8SBkw5SP8REJe2A kaudu. Taotlemise info:https://voruleader.ee/2022-taotlusvoor

 • Uutest avanevatest taotlusvoorudest 2022
  by ylle@voruleader.ee (Ülle Urbanik) on 10.09.2021 at 11:37:43

  Neljapäeval, 02.septembril toimus Juba küla külaplatsil Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek.  Päevakorras oli Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-2022 muudatuste kinnitamine. Uus programmperiood algab aastal 2023, mistõttu aastad 2021-2022 on üleminekuaastad ning praegune programmperiood pikeneb kahe aasta võrra. Partnerluskogule eraldati üleminekuperioodiks 1,1 miljonit eurot,sh  taasterahastu vahendid.   Seoses taasterahastu vahendite eraldamisega Euroopa Liidult, lisati strateegiasse ka uus meede – meede 2 – alameede 2.1. „COVID-19 kriisi mõju leevendamine“. Meetme eesmärgiks on, et Covid-19 poolt mõjutatud ettevõtted on kohandanud olemasolevaid tooteid/teenuseid kriisist väljumiseks. Uute toodete/teenuste kaudu suureneb ettevõtte konkurentsivõime. Esmaspäeval 06.septembril esitati Võrumaa Partnerluskogu arengustrateegia 2014-2022 muudatused kinnitamiseks Maaeluministeeriumile. Taotlusvoorud on plaanis avada hiljemalt jaanuaris 2022.

 • Võrumaa Partnerluskogu liikmed õppereis Virumaa Südamesse
  by ylle@voruleader.ee (Ülle Urbanik) on 03.08.2021 at 08:39:24

  Ajavahemikul 30.juuni - 02.juuli 2021.a. viibisid MTÜ Võrumaa Partnerluskogu liikmed õppereisil Virumaa Südames MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevuspiirkonnas. Lähetuse eesmärgiks oli tutvuda LEADER tegevusgrupi poolt toetatud projektidega ning saada uusi ideid oma tegevuste korraldamiseks. Esimene külastus objekt Virumaal oli Kõrtsialuse külas, Viru-Nigula vallas asuv Jäägri Grill, kus oli mitmete Leader projektide toel soetatud nii köögiseadmed, päikesepaneelid, katel, õppeklass ja loodud majutusvõimalused. Viimane projekt on seotud endise Rannu koolimaja katusekorruse väljaehitamisega jahiturismi õppeklassiks ja neljaks majutusruumiks. Projekt ei olnud veel lõpetatud, kuna muudatused päästeameti seadusandlustes sunnivad tegema täiendavaid investeeringuid, mis omakorda ei võimalda omavalitsusel väljastada kasutusluba. Kui varasemalt oli Jäägri Grill avatud igapäevaselt külastajatele siis seoses covid olukorraga leiti, et suuremate ürituste broneerimine on sama tulus kui igapäevaselt toitlustuskoa lahti hoidmine. Samas kohas toimus ka õppereisi osalejate lõunasöök. Edasi liiguti Purtsele, kus ühes külas oli mitu Leader projekti, esimene neist, mida külastati oli Purtse Vineerikoda OÜ. Tegemist on pereettevõttega, milles löövad kaasa kõik pereliikmed. Alustati päris nullist ning eelnevad teadmised vineeriga töötlemise osas puudusid. Kõik teadmised on tulnud läbi ise kogemise ja katsetamise. Masinate kasutamise puhul õpiti palju Youtubest. Leader projekti toel soetati puidutöötlemise seadmed, millega alustati tootmist. Oma töös kasutatakse tööstuslikke pinke, mis on kiired ja täpsed,  võimaldavad lõigata, freesida ja graveerida erinevaid kujundeid. Vajadusel koostatakse ka jooniseid ning üritatakse välja töötada oma toodete sarja. Samas külas asuv Purtse Metall OÜ on väike ettevõte, mis pakub tööd kahele inimesele. Ettevõtte omanik omab ka piimakarja, kuid soov millegi muuga tegelda sai võimalikuks kui põllumajanduses tekkisid keerulised aastad. Leader toetust saadi erinevate metallitöödeks vajalike tööriistade soetamiseks. Peamisteks toodanguteks on saunaahjud, lõkkealused, suitsuahjud ja bullerjaanid. Koostööd tehakse ka Purtse Vineerikojaga, et metallile lisada puidust detaile. Kolmas Purtses külas asuv ettevõte oli Purtse Pruulikoda, mille asutasid kolm sõpra. Erinevaid õlusid hakati pruulima vanas mõisa sepikojas, mis on tänaseks täielikult renoveeritud. Lisaks pruulikojale on juurde loodud ka mekituba, kus saab toodangut degusteerida ja toodetud käsitööõllesid kaasa osata või kohapeal nautida. Leader toetust on saadud seadmete soetamiseks. Omanikud tõdesid, et maal tootmine on kallis. Purtse kalasadamas kavandatud kohtumine jäi paraku ära, selle asemel tutvustas Virumaa Koostöökogu tegevjuht Kadri Kuusmik ühis- ja koostööprojekte. Ühe näitena tõi tegevjuht välja ühisprojekti „Ühisturundus Virumaa südames“ Projekti eesmärgiks oli piirkonna turismisektori teenuste info suunamine teenuste tarbijatele, piirkonna tuntuse suurendamine ja koostöö laiendamine teenusepakkujate vahel. Projekti raames valmistati ja paigutati erinevaid teenidusmärke, lisatahvleid, väliturismikaarte ning suunaviitasid. Kujundati 15 turismiteenuse pakkuja infovoldikut ning 3 piirkonda tutvustavat voldikut (perepuhkus, loodusturism ja majutus/toit). Kokku trükiti 25 500 voldikut. Projekti eesmärgiks oli ühiselt turundada Virumaa Südame piirkonda. Voldikuid jagati turismimessidel ja need on saadaval piirkonna majutus- ja toitlustusasutustes selleks valmistatud stendidel. Lisaks korraldati testreis piirkonna teenusepakkujate juurde. Koostööprojektidest on üks käimas ungarlastega ja teine on Arukate külade projekt. Viimane kohtumine sel päeval oli Tulivee Keskus, kus asub restoran, majutus ning Purtse Jahtsadam. Leader toetust on kasutatud keskuse restorani köögiseadmete soetamiseks. Keskuses toimus ka loeng tulivee ajaloost, kuidas ja millist rolli tulivesi mänginud piirkonna arengus. Samas keskuses toimus ka õppereisil osalejate majutus ning õhtusöök koos Virumaa Koostöökogu juhatuse liikmetega. Teisel päeval tutvuti esimesena Mereoja Kämpinguga, mis on täiesti uus ja tänapäeva nõuetele vastav puhkekeskus. Karavanide ja telgiga reisijatele on valminud spetsiaalsed puhkealad. Kämpingmajad ja glamuursed telkmajad on mõeldud neljale inimesele ja asuvad päikesele avatud kohas. Lisaks merele pakub külastajatele lõõgastust leilisaun. Ranna poolses osas on külastajatele merevaatega grillnurk, mille kõrval asub ka merevaate terrass. Loodud on kõik võimalused puhkuse veetmiseks neile, kes hindavad vaikust ning rahu. Keskuses on 60 elektriga varustatud karavanikohta, 30 telkimiskohta, 5 glämpingut ning 3 kämpingmaja. Leader toetas uue olmehoone ehitust, mille käigus tekkis kokku 6 dušši ja 6 kraanikaussi pesemiseks ning 5 tualetti. Lisaks ka uus mugav köök. Järgmine objekt oli Lüganuse kirik, kus kirikuõpetaja tutvustas kiriku ajalugu ning eripärasid. Kirik ise on väga heas korras tänu annetajatele ning erinevatele projektidele. Leader projekti toel on välja vahetatud elektrisüsteem, põrandad ja osaliselt ka fassaad. Kiriku juurest tegime lühikese jalutuskäigu Lüganuse külaplatsi ja kõlakoja juurde, mis on VIKO enda viidaprojektid. Kadri Kuusmik tutvustas erinevaid projekte. Peale lõunat suundusime Aidu karjääri 3h matkale, mida viis läbi Alutaguse matkaklubi tõeline matkahunt Ingrid Kuligina. Aidu karjäär on endine põlevkivikarjäär, kuhu planeeritakse arendada rahvusvahelistele nõuetele vastavat veespordikeskust. Matk oli huvitav, sai palju ronida, kogu grupp tegi kõik ilusti kaasa. Saadi mitmeid teadmisi selle piirkonna kohta alates inimestest, kaevandamisest ning loodusest. Peale matka toimus kerge õhtusöök ning seejärel majutumine Tuhamäe Hostelis. MTÜ Virumaa Koostöökogul on tavaks korraldada oma piirkonna ettevõtjatele hommikukohtumisi, siis seekord toimus see õhtul ning esinema oli kutsutud Raul Rebane „Motivatsioonikõnega“. Kohtumisel osalesid ka Võrumaa Partnerluskogu õppereisil osalejad. Kolmas õppereisi päev algas Tuhamäe hosteli tutvustusega, mis koosneb peamajast ja kahest puhkemajast. Toad on põhiliselt kahe kohalised, igas toas on olemas WC/duširuum. Lisaks on külastajate käsutuses puhkeruum, köök, saun ja eraldi ruum riiete kuivatuseks ja suusavarustuse hoidmiseks. Kõrval asuvas Kiviõli Seikluskeskuses saab harrastada talvel mäesuusatamist, lumelauasõitu, on lumerõnga- ja murdmaasuusarajad. Suvel on avatud kogupere elamuskeskus, kus leiab tegevust igas vanuses külastaja. Leader projekti toel on rajatud puhkemaja, kommunikatsioonid ning parkla. Lisaks tutvustas meile oma tegevusi Kiviõli Seikluspark, kus talvel saab suusatada ning suvel on võimalik erinevas vanuses külastajatel end proovile panna ja tegusat päeva nautida. Järgmiseks liiguti Kiviõli Jahimeeste Ühingule kuuluvasse jahimajja. Vanast taluhoonest on renoveeritud hubane jahimaja, kus on võimalik kokkusaamisi korraldada ning peale jahti ulukitega tegelda. Kütitakse erinevaid ulukeid, muuhulgas ka hülgeid. Jahimeeste ühingus on kokku üle 60 liikme, paraku kõik ei ole aktiivsed. Leader on toetanud maja renoveerimist. Rosi Puhkemaja peremees Veiko on metsamees, jahimees ja puhketalu omanik. Majutusasutus paikneb Kiviõli Seikluskeskuse läheduses, mis on suunatud eelkõige suuremale seltskonnale pidude korraldamiseks või aktiivseks puhkuseks. Leader on teotanud parkla ja hoone ehitust. Viimane objekt ja lõunasöök toimus Sonda Kõrtsis, mis on legendaarne peopaik Ida-Virumaal. Kaire ja Mihhail on kõrtsi pidanud üle 25 aasta ja teenuste valik peale peopaiga on laienenud. Kaire on hinnatud pulmatortide meister ja koolitaja. Leader programmist on toetatud köögi seadmeid, mis on olulised toitlustuskoha parema teenuse pakkumiseks.

 • Võrumaa Partnerluskogu büroo on puhkuseks suletud 05.-30.juuli.
  by ylle@voruleader.ee (Ülle Urbanik) on 25.06.2021 at 14:24:09
 • Pressiteade „Aken Lõuna-Eestisse“ on avatud
  by ylle@voruleader.ee (Ülle Urbanik) on 14.06.2021 at 13:35:59

  1. juunil algas foto- ja videokonkurss „Aken Lõuna-Eestisse“. Missost Avinurmeni ja Võrtsjärvest Peipsini – Lõuna-Eestil on nii kohalikele kui külalistele pakkuda jäädvustamist väärt loodust, kultuuripärandit, põnevaid hetki ja toredaid sündmusi. Konkursi parimad selguvad oktoobris ning Lõuna-Eesti ettevõtjate auhindade kõrval on peaauhinnaks fotode avaldamine fotoajakirjas National Geographic Eesti. Konkursi korraldajate esindaja, Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht Kristiina Tammets: „Konkursi keskmes on Lõuna-Eesti identiteet, meie lugu ja väärtused  - puhas loodus, mitmekülgne kultuuripärand, kohalik toit ja käsitöö, tervislik elustiil, jätkusuutlikud ja innovaatilised lahendused, võrgustikud ja kogukonnad. Ootame, et konkursile esitatud fotod ja videod just neid väärtusi rõhutaksid.“ Konkursile on oodatud oma Lõuna-Eesti parimaid jäädvustusi saatma nii kohalikud elanikud kui kõik külalised. Üks osaleja saab septembrikuu lõpuni konkursile esitada kuni viis fotot ja kuni kaks videot. Lisaks žürii lemmikute selgumisele konkursi lõppedes, saab oma parimad kuude lõikes valida ka rahvas. Konkurss „Aken Lõuna-Eestisse“ on avatud veebilehel https://www.google.com/url?q=http://www.visitsouthestonia.com/konkurss&source=gmail&ust=1623743359271000&usg=AFQjCNHqLUKRzC7M3Bk5nJNT4hQfGLm_Eg">www.visitsouthestonia.com/konkurss. Kodulehel saab lisaks konkursil osalemisele ülevaate Lõuna-Eesti lugudest ning kollaste akende teekonnast.   Auhinnad, mis pakuvad põnevaid elamusi ja Lõuna-Eesti maitseid on välja pannud piirkonna ettevõtjad ja kollaste akende projekti partnerid. Parimatest parimad pildid ilmuvad aasta lõpus National Geographic Eesti ajakirjas. Konkurssi korraldavad Lõuna-Eesti LEADER tegevusgrupid (Tartumaa Arendusselts, Jõgevamaa Koostöökoda, Valgamaa Partnerluskogu, Võrumaa Partnerluskogu, Piiriveere liider), Tartu linn, Valga linn, Võru linn ning ajakiri National Geographic Eesti. Konkurss toimub rahvusvahelise Leader koostööprojekti raames. Info konkursi tingimuste kohta: https://www.google.com/url?q=http://www.visitsouthestonia.com/konkurss&source=gmail&ust=1623743359271000&usg=AFQjCNHqLUKRzC7M3Bk5nJNT4hQfGLm_Eg">www.visitsouthestonia.com/konkurss.

Võrumaa Keskraamatukogu uudised

Umamekk.ee

 • ERM´i Jõululaat toimub 12.detsembril Tartus
  by toimetaja on 29.11.2021 at 18:14:38

  Kvaliteetset Eesti käsitööd ning maitseid väärtustav ERMi jõululaat toimub tänavu 12. detsembril kell 10-16 ERMi sise- ja välialal. Uma Mekk ... Loe edasi The post ERM´i Jõululaat toimub 12.detsembril Tartus appeared first on Uma Mekk.

 • Uma Mekk kaubamärgi 2021 a viimane taotlusvoor
  by toimetaja on 05.11.2021 at 14:05:26

  Täname kõiki taotlejaid. Selleks korraks on voor suletud. Kutsume teid osalema 2021 a viimases UMA MEKK kaubamärgi taotlusvoorus. Ootame osalema ... Loe edasi The post Uma Mekk kaubamärgi 2021 a viimane taotlusvoor appeared first on Uma Mekk.

 • * Kohvikute ja restoranide nädal 11.-17.oktoobril *
  by toimetaja on 11.10.2021 at 07:13:12

    Mõnusad maitseelamused Võrumaal on peagi saadaval ! UMA MEKK kohvikute ja restoranide nädal toimub 11.-17. oktoober. . Kolmekäigulise erimenüü ... Loe edasi The post * Kohvikute ja restoranide nädal 11.-17.oktoobril * appeared first on Uma Mekk.

 • Kohtume 2022 a Uma Mekk XIII Suurlaadal!
  by toimetaja on 03.10.2021 at 12:22:45

  Uma Mekk XII Suurlaat toimus Võru linna keskväljakul 9.oktoobril 2021 a kell 10.00–15.00 Seekord oli suurlaat erilisem kui kunagi varem, ... Loe edasi The post Kohtume 2022 a Uma Mekk XIII Suurlaadal! appeared first on Uma Mekk.

 • Uma Mekk osaleb Tallinna Toidumessil !
  by toimetaja on 27.09.2021 at 20:00:00

  Tallinna Toidumess toimub 29.9.–1.10 Eesti Näituste messikeskuses. Uma Mekk on kohal, tule kae perrä! Esindatud on: MESI – Kalvet Capital ... Loe edasi The post Uma Mekk osaleb Tallinna Toidumessil ! appeared first on Uma Mekk.

Võru linna uudised

Võru valla uudised

Loading...

Rõuge valla uudised

Antsla valla uudised

Setomaa valla uudised

Vana Võromaa valdade uudised

Kanepi

Põlva

Põlvamaa

Räpina

L-E Postimees – Võrumaa

L-E Postimees – Vana-Võrumaa

 • Selgusid parimad orienteerujad
  by Lõuna-Eesti Postimees on 30.11.2021 at 22:03:00

  Põlva orienteerumisteisipäevakute tänavune, 46. hooaeg kulges taas erimoodi. Pandeemia tõttu ei saanud esimest nelja etappi tavakohaselt korraldada. Nendel aegadel oli maastikule märgitud püsirada, mida sai läbida nädal ja enam aega.

 • Suurimad summad läksid muuseumile ja noortetoale
  by Tiit Loim on 28.11.2021 at 22:10:00

  Lõuna-Eestis ulatusid katuseraha suurimad summad tänavu 10 000 euroni. Need läksid Kanepi kihelkonnamuuseumi ruumide soetamiseks ning Võru noortekeskuse teisaldatava noortetoa ostuks ja sisustamiseks.

 • Põlva kesklinna pargi täitsid tantsijad
  by Mati Määrits on 28.11.2021 at 16:28:00

  Põlvalased võtsid advendiaja pühapäeva õhtupoolikul vastu linnapargis, mille täitis tantsuga Meie Stuudio tantsukooli, Võru tantsukeskuse ning naisrühma Värten arvukas esindus Andre Laine eestvedamisel.

 • Serviti võttis Venemaalt kaasa minimaalse kaotuse
  by Lõuna-Eesti Postimees on 28.11.2021 at 16:12:35

  Pühapäeval jätkas Põlva Serviti mänge käsipalli eurosarjas. EHF European Cupi kolmanda eelringi avamängus kohtuti Balakovos Venemaa kõrgliigaklubi Saratovi SGAU-ga ning jäädi vastasele alla 24:25 (10:10). Korduskohtumine Põlvas toimub nädala pärast.

 • Veriora raamatukogu sai auhinnaks 3D-printeri
  by Lõuna-Eesti Postimees on 27.11.2021 at 08:39:00

  Reedel andsid Eesti rahvusraamatukogu esindajad Veriora raamatukoguhoidjale Ilona Oeselg-Tigasingile üle konkursi «Raamatukoguhoidja õpib, loob ja õpetab» võiduauhinna, milleks on 3D-printer.

 • Põlvas said kõik olulised ametipostid täidetud
  by Mati Määrits on 26.11.2021 at 16:43:00

  Põlva vallavolikogu kinnitas reedel 17 poolthäälega vallavanemaks senise abivallavanema Martti Rõigase (Reformierakond), vastaskandidaat Igar Taro (Eesti 200 valimisnimekiri) pidi leppima kaheksa häälega.

 • Põlva Serviti jätkab euroteekonda Venemaa avarustes
  by Lõuna-Eesti Postimees on 26.11.2021 at 11:30:48

  Teist hooaega järjest ja vaid üheksakuise vaheajaga kohtub Eesti meister Põlva Serviti käsipalli tugevuselt kolmandas eurosarjas Venemaa klubiga Saratovi SGAU. EHF European Cupi kolmanda eelringi avamängu peab Serviti võõrsil, Balakovo linnas pühapäeval.

 • Reoveeuuring: jätkuvalt paistab silma Lõuna-Eesti
  by Lõuna-Eesti Postimees on 26.11.2021 at 08:25:00

  Tartu Ülikooli juhitava reoveeuuringu sellenädalased tulemused näitavad, et kuigi üldine viiruseolukord püsib üsna stabiilne, on märgata piirkondlikke erinevusi. Suurema viirusekogusega paistab jätkuvalt silma Lõuna-Eesti, kuid Hiiumaa ja Saaremaa proovidest seekord viirust ei leitud.

 • Uue teenuse eestvedaja: vahel tuleb olla pioneer
  by Mati Määrits on 25.11.2021 at 22:17:00

  Kagu ühistranspordikeskuses enam kui aasta sotsiaaltransporti korraldanud, nüüd Põlva abivallavanema postile asuma valmistuva Arne Tilga kogemuse põhjal ei soovi tõenäoliselt ükski meie kandi omavalitsus naasta elukorralduse juurde, kus sotsiaaltöötajad kulutasid abivajajate sõidutamisele suure osa tööajast. Samm edasi on sotsiaal- ja nõudepõhise transpordi ühitamine.

 • Selgus muuseumiseinal oleva pulmafoto lugu
  by Jaan Rapp on 25.11.2021 at 22:15:00

  Põlvamaal asuva maanteemuuseumi ekspositsioonist võib muu hulgas leida pulmarüüsse seatud sõiduauto Volga. Auto taga oleval seinal on aga pilt noorpaarist, kelle selja taga näha samuti üks pulmaehtes Volga – tõsi küll, valget värvi.

ERR Uuudised – Võru/Võrumaa

 • Lindora sügislaat toimus hoolimata valla loata
  on 28.10.2020

  Setomaa ja Võrumaa piiril toimuva Lindora sügislaada korraldajad ei saanud tänavu vallalt luba ürituse korraldamiseks, põhjuseks koroonaoht. Kauplejad kogunesid aga sellele vaatamata laadapaika ning panid letid üles. RMK, kelle maal üritus toimus, ning Võru vald kinnitasid, et neil puudusid võimalused omaalgatusliku ürituse keelamiseks.

 • Puiga põhikooli vaevab pärast mitut juurdeehitust jätkuvalt ruumipuudus
  on 09.12.2019

  Kui maakoolides jääb õpilasi aastatega pigem vähemaks, siis Võru vallas asuv Puiga põhikool on hoopis teistsuguse probleemi ees: õpilaste arv on koolis pidevalt kasvanud ja olgugi, et kooli on juba kolm korda suuremaks ehitatud, on seal ikka ruumi puudu.

 • Väimela suurkanala võib siiski kerkida: kohus tühistas Võru valla otsuse
  on 15.11.2019

  Tartu halduskohus kohustas oma otsusega Võru valda jätkama Väimela suurkanala kinnistu detailplaneeringu menetlust ning vald suure tõenäosusega otsust edasi ei kaeba. Eesti suurimat kanalat rajada soovivad ettevõtjad pole veel otsustanud, kas oma plaanidega minnakse edasi Väimelas või kusagil mujal.

 • Kohalikud entusiastid tegid Rõugesse oma golfiväljaku
  on 31.05.2021

  Golfisõbrad on Rõugesse rajanud omalaadse ühiskondlikel alustel baseeruva väljaku. Vikerraadio saates "Spordipühapäev" uuriti, kas golf kui spordiala ja -harrastus on Eestis endale kandepinda juurde saanud, milline on seis meie väljakutega ja kuidas üks kogukondlik golfiprojekt täpsemalt toimib.

 • Lõuna-Eesti ralli muudab Rõuge rattamaratoni stardiaegasid
  on 19.08.2020

  Seoses pühapäeval, 23. augustil samaaegselt samas piirkonnas toimuva Lõuna-Eesti ralliga on 22. Rõuge rattamaratoni ajakava tavapärasest erinev. Kolme distantsi stardid toimuvad umbes tund aega hiljem kui tavaliselt, et vältida ralliautode ja ratturite trasside ristumist.

 • Reisipiirangud lõid valusalt Läti töötajaist sõltuvaid piiriäärseid tööstuseid
  on 19.03.2020

  Eesti lõunapiiri ääres on palju selliseid ettevõtteid, kuhu käiakse tööle Lätist, kuid koroonaviiruse tõkestamiseks sisse seatud piirangute tõttu ei pääse inimesed enam üle piiri ja tööstused jäid ootamatult töökäteta.

 

 • "Kaduva maailma lävel" | Kivisisalik
  on 01.12.2021

  Herpetoloog Martin Jürgenson räägib Jõgevamaal vanas liivakarjääris kivisisalikust, kes vajab liivaseid madala taimestikuga alasid. Paraku on see väike loom jäänud aina haruldasemaks.

 • Jaak Vilo: Eesti ambitsioon doktoriõppe edendamisel peab kasvama
  on 01.12.2021

  Eesti doktoriõppe maht peaks kasvama 300-400 doktorikraadini aastas, vajalik maht tuleb valdkonniti läbi analüüsida ja sellest juhinduda. Maht peab tagama kõikide erialade piisava järelkasvu ja konkurentsi ülikoolide ametikohtadele ning lisaks riigile ja ettevõtetele tähtsate rollide täitmise, kirjutab Jaak Vilo.

 • Laboris sündis küborg, mis sünnitab järgmised juba ise
  on 01.12.2021

  USA teadlased programmeerisid konnakullese embrüonaalseid rakke tavapäratult ja lõid seeläbi uue küborg-roboti. Kuna uus küborg suutis luua nii-öelda järeltulijaid, sattusid teadlased uue paljunemisvormi peale, leiab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

 • Regulaarne ja mitmekesine treenimine on pikaajalise heaolu alus
  on 01.12.2021

  Hiljuti eesti keelde tõlgitud ja Tallinna Ülikooli kirjastuse alt ilmunud raamat "Funktsionaalne treening" pakub Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi professor Kristjan Pordi sõnul praktilisi juhiseid neile, kes mõistavad, et pikaajalise heaolu tagatis on liikumisvõimeline keha.

 • Teadus 3 minutiga | Kuidas treeninguid oskuslikult planeerida
  on 01.12.2021

  Oskuslik treeningute planeerimine on spordis juba aastakümneid olnud vastuseta miljoni dollari küsimus. Nüüd otsib sellele vastust Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi doktorant Rasmus Pind.

 • Tehiskaaslane liikus joodi jõul
  on 01.12.2021

  Maa orbiidil tiirutava tehiskaaslasega tehtud katse näitab, et kosmoseaparaate saab edukalt liigutada joodi abil.

 • Lugeja küsib: kas kuuse juur võib mu maja ära lammutada?
  on 30.11.2021

  Aastakümneid maja kõrval kasvanud kuuse kääksumine on ühtäkki hakanud tuppa kostma. Kas puu juur on kasvanud hoone vundamendi vastu ja saadab vibratsioone otse tuppa ning kas olukord võib olla ohtlik, küsib Novaatori lugeja. Talle vastab Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi lektor Tiina Tuulik.

 • Balti riikide looduslikud ja tööstuslikud soojusallikad on alakasutatud
  on 30.11.2021

  Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste uuring näitas, et Balti riikides on tohutu potentsiaal jõgede, merevee, reoveepuhastusjaamade ja tööstusliku heitsoojuse kasutamiseks jätkusuutlikus kaugküttes. Mida selle teadmisega peale hakata, selgitavad teadur-järeldoktor Henrik Pieper, vanemteadur Anna Volkova ja nooremteadur-doktorant Kertu Lepiksaar.

 • Ühismeedia Alice'id ei loobu liigagi tuttavast kahetsustundest
  on 30.11.2021

  Ühismeedias võib olla huvitav aega veeta, aga pahatihti järgneb sellele kahetsustunne. Lõuna-Korea ja USA teadlased osutavad ühismeediakasutusele kui mustendavale jäneseurule, tõdeb R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

 • Teadus 3 minutiga |Lahendades probleemi üle 1,4 miljardi inimese jaoks
  on 30.11.2021

  Iga viies inimene kannatab migreeni käes. Migreen on maailmas esinemissageduselt kolmandal ning puude põhjustajana seitsmendal kohal, kirjutab Tartu Ülikooli neuroteaduste doktorant Triinu Niiberg-Pikksööt.

 

Majandus

Tervis

Terviseleht.ee

 • Miks suu kuivab ja kuidas sellest lahti saada?
  by Aleksander Laane on 25.08.2021 at 20:03:34

  Üks tavalisemaid põhjuseid, miks suu kuivab, pole mitte vananemine, nagu ekslikult arvatakse, vaid hoopis üsna tavalised ravimid. The post Miks suu kuivab ja kuidas sellest lahti saada? appeared first on Terviseleht.

 • Pfizeri vaktsiin sai lõpliku heakskiidu, Moderna ootab järge
  by Aleksander Laane on 25.08.2021 at 19:48:03

  Seda mRNA tehnoloogiat tuntakse juba 30 aastat ja aastakest 20 on see meditsiinis juba kasutusel – infot on kogunenud päris palju. The post Pfizeri vaktsiin sai lõpliku heakskiidu, Moderna ootab järge appeared first on Terviseleht.

 • Aleksander Laane küsimustele vastab Haigekassa juht Rain Laane
  by Aleksander Laane on 09.01.2020 at 19:49:02

  Aasta esimeses ja sarja kaheksandas saates on Terviselehe peatoimetaja saatekülaliseks Haigekassa või nagu külaline ise ütleb, Tervisekassa juht Rain Laane. Eeskuju on kõige alus ning tippjuht on selle näitamise oma südameasjaks võtnud, nii isiklikult kui ka oma organisatsioonis. Haigekassa käesoleva aasta eelarve on 2020 aastal 1,6 miljardit, aga kui suur osa sellest läheb ravimite ostuks? The post Aleksander Laane küsimustele vastab Haigekassa juht Rain Laane appeared first on Terviseleht.

 • Urmas Sarapuu teeb valgusega imet
  by Aleksander Laane on 09.01.2020 at 18:54:06

  Terviselehe peatoimetaja Aleksander Laane on stuudiosse palunud uudse valgustuslahenduse välja töötanud Suvalgus brändi all tegutseva Urmas Sarapuu, kellega vesteldakse nii tehnoloogilistest lahendustest kui ka valguse mõjust taimedele, aga ka inimestele. Talv on Eestis pime aeg ja ikka otsistakse võimalusi oma elukeskkonna helgemaks tegemiseks. Valgusega on võimalik ka stressi vastu astuda. Aga pikemalt juba saates. Kuula The post Urmas Sarapuu teeb valgusega imet appeared first on Terviseleht.

 • Poksikott aitab Parkinsoni tõvele vastu seista
  by Aleksander Laane on 25.12.2019 at 20:33:36

  Poks aitab Parkinsoni tõvega toime tulla. The post Poksikott aitab Parkinsoni tõvele vastu seista appeared first on Terviseleht.

Meditsiiniuudised.ee

Terviseinfo.ee

 • Tark Vanem: juba 10 ühist mänguminutit päevas loob parema suhte kogu eluks
  by meelike.tammemagi@tai.ee (Tervise Arengu Instituut) on 25.11.2021 at 09:28:16

  Tervise Arengu Instituut (TAI) alustas 2–8-aastaste laste vanematele suunatud teavitusega Tark Vanem, mis juhib tähelepanu lapsega mängimise olulisusele. Uuringutest on selgunud, et isegi kasvõi kümnest ühisest mänguminutist päevas piisab selleks, et luua lapsega parem suhe kogu eluks ning arendada temas loovust ja enesejuhtimisoskust. Seejuures on rõhk lapse juhitud mängul, millest tuleneb ka kampaania sõnum: „Lase lapsel juhtida!“ TAI perede ja vanemahariduse valdkonna juhi Ly Kasvandiku sõnul on kampaania eesmärk teadvustada lapsevanematele lapsega koos mängimise olulisust ja eelkõige lapse juhitud mängu olulisust. Vanemad kuulevad pidevalt, et nad peavad olema lastele õpetajad, et nende võsukesed saaksid lasteaias, koolis ja elus hästi hakkama. Selle tulemusena püüavad nad juba kahe- või kolmeaastaseid lapsi õpetada, panna faktidest ja seostest aru saama ning harjutavad koos lugemist ja kirjutamist. „Levinud on veendumus, et mängimine on see, mida lapsed omavahel teevad, ning seda mõtteviisi on ühiskonnas väga raske muuta, kuna suurt rõhku pannakse välisele edukusele – näiteks, millises koolis laps käib; kui kõrgel ametikohal vanem töötab või kui palju ta teenib,“ selgitas Kasvandik teavituse vajalikkust. Õpetaja rolli võtmist võib täheldada lapsega mängides, kui ema või isa õpetavad, kuidas puslet kokku panna, maja ehitada või värviraamatus pilte värvida. Alanud teavitus julgustab lapsevanemaid mängu käigus juhendaja rollist loobuma, et lasta lapsel ise tegevusi välja mõelda ning protsessi juhtida. „Laps õpib kõige paremini just katsetades. Pidevad vanema sekkumised ja parandamised vähendavad lapse soovi olla loov ning julge,“ kirjeldab lapse juhitud mängu vajalikkust vanemlusprogrammi Imelised Aastad koolitaja, psühholoog ja pereterapeut Kärt Kase. „Seega ei tasuks karta ega tunda piinlikkust, kui issid peavad ootamatult istuma juuksurisalongi toolile või emmed tõmbama piraadimütsi pähe, et papist laeva tüürida. Laske lapsel mänguprotsessi juhtida ning tänu sellele saada juurde loovust, enesekindlust, uusi oskusi ja katsetada oma võimeid. Lisaks lapse arengule loob lapse poolt juhitud mäng lapse ja vanema vahel vundamendi, mis aitab läbi keerulisematest aegadest, nagu näiteks teismeliseaeg võib olla,“ selgitab Kase. Uuringud näitavad, et just mängimine annab olulise panuse lapse sotsiaalsesse, emotsionaalsesse ja kognitiivsesse arengusse. Loodetavasti vähendab see lähenemisnurk survet mängule, et lapsevanemad peavad olema pidevalt õpetaja rollis. Lapsed on loovamad ja käituvad oskuslikumalt, kui täiskasvanud nendega iga päev kasvõi 10 minutit mängivad või osalevad lapse juhitud mängudes. Oluline pole mängu sisu, vaid see, et vanem veedab lapsega koos aega ja järgib tema initsiatiivi, aktsepteerides lapse soove. Tarkvanem.ee veebilehele on loodud alamleht „Mäng“, kust leiab täiendavat infot lapse ja vanema koos mängimise olulisuse kohta. Lisaks saab sealt nõuandeid ja juhiseid lapsega mängimiseks ning ideid ühiseks mänguks. Rohkem infot: www.tarkvanem.ee Prindi välja: Plakat „Lase lapsel juhtida!“ – ema ja laps (eesti k) Plakat „Lase lapsel juhtida!“ – isa ja laps (eesti k) Lapsega mängimise kuu – tänulikkuse tööleht Плакат «Пусть ведет ребенок!» – мама и ребенок Плакат «Пусть ведет ребенок!» – папа и ребенок Месяц игры с ребенком – похвальный лист

 • Sotsiaalministeerium kutsub vaimse tervise entusiaste osalema võrgustikukohtumisel „Vaimne tervis kogukonna tasandil”
  by meelike.tammemagi@tai.ee (Tervise Arengu Instituut) on 12.11.2021 at 06:58:31

  Kevadel 2021 kutsus sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kokku vaimse tervise staabi, mille tegevuse eesmärk on olnud koordineerida paremini COVID-19 kriisi mõjul tekkinud või süvenenud probleemidele vastamist. Staabi töös osalevad ametkondade esindajad ja seda nõustab vaimse tervise ekspertide ning teadlaste mõttekoda. Loe lisa ...

 • Ilmus ajakirja Sotsiaaltöö novembrikuu uudiskiri
  by meelike.tammemagi@tai.ee (Tervise Arengu Instituut) on 10.11.2021 at 10:56:28

  Mõned teemad värskest uudiskirjast: Lastekaitse Liit tähistab novembrit kui lapse õiguste kuud. 18. novembril toimub Tallinnas liidu ja partnerite asendushoolduse teemaline konverents Kuidas elad, Eestimaa laps. Riigikohus selgitas otsuses, et lapsele saab määrata puude raskusastme, kui ta vajab ravitoimingute tegemisel püsivalt kõrvalabi või juhendamist, mille puudumine ohustaks tema elu või tervist. Eakate sotsiaalsete probleemide märkamine omavalitsustes. Valmis Noorte õigusrikkujate uuring. Analüüsis vaadeldi alaealiste õigusrikkujate hindamist ja kohtlemist ning alaealiste komisjonid kaotanud 2018. a reformi mõju. Dementsuse Kompetentsikeskus jätkab Koeru Hooldekeskuse all. Lõimitud ja mitmekülgne sotsiaaltöö Viljandis. Rakvere valla sotsiaaltöös luuakse uusi võimalusi. Loe kogu uudiskirja ja telli see ka oma meilile!

 • VEPA metoodika on jõudnud rohkem kui 11 000 õpilaseni
  by meelike.tammemagi@tai.ee (Tervise Arengu Instituut) on 10.11.2021 at 06:10:29

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) tervise- ja heaolu edendamise keskusel valmis kokkuvõttev raport „VEPA Käitumisoskuste Mängu rakendamine Eestis aastatel 2014-2021“. VEPA on jõudnud 157 kooli ja 11 700 õpilaseni. Loe lisa ...

 • TAI alustas kooliõpilaste tervisekäitumise uuringuga
  by meelike.tammemagi@tai.ee (Tervise Arengu Instituut) on 04.11.2021 at 11:46:07

  Tervise Arengu Instituut (TAI) alustas kooliõpilaste tervisekäitumise uuringuga, mille eesmärk on koguda teavet koolinoorte terviseseisundi, tervisekäitumise ja heaolu kohta ning analüüsida saadud tulemusi seoses noorte sotsiaalmajandusliku taustaga. Uuringus pööratakse lisatähelepanu noorte vaimsele tervisele ja Covid-19 pandeemia mõjule. Loe lisa ...

 • Möödunud aastal said Eesti inimesed vähem viga
  by meelike.tammemagi@tai.ee (Tervise Arengu Instituut) on 01.11.2021 at 08:11:27

  Eriolukorraaegsete piirangute mõjul esines 2020. aastal 13% vähem vigastusjuhte kui aasta varem, selgub Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud statistikast. Loe lisa ...

 • Koroonapandeemia tõttu suurenes tervishoiukulude osatähtsus
  by meelike.tammemagi@tai.ee (Tervise Arengu Instituut) on 29.10.2021 at 06:33:53

  Tervise Arengu Instituudi avaldatud 2020. a tervishoiukulude kokkuvõte kinnitab COVID-19 pandeemia alguse mõjusid. Ühelt poolt suurenesid erakorralised kulud, teisalt seiskus plaaniline ravi. Seega jäid raviteenuste kulud erakorralise olukorra perioodil eelneva aastaga võrreldes väiksemateks. Loe lisa ...

 • Valmis uuring saasteainete mõjust tervisele ja laste sünninäitajatele
  by meelike.tammemagi@tai.ee (Tervise Arengu Instituut) on 25.10.2021 at 04:13:02

  Tartu Ülikool korraldas koostöös Terviseametiga teadusuuringu, et selgitada välja, kuivõrd mõjutab põlevkivitööstustest tulenev saaste laste sünninäitajaid. Uuringu kohaselt on õhus leiduvate eriti peente osakeste kõrgem sisaldus enneaegse sünni ja väikese sünnikaalu oluliseks riskiteguriks. Loe lisa ...

 • Ilmus personaalmeditsiini oktoobrikuu uudiskiri
  by meelike.tammemagi@tai.ee (Tervise Arengu Instituut) on 22.10.2021 at 10:13:50

  Värskest TAI välja antavast personaalmeditsiini uudiskirjast saab lugeda järgmistel teemadel: Refereering „Suurbritannias on kasvatajate ennetamisel kasutusel täpsem mudel“ annab ülevaate BOADICEA mudelist, mis arvestab polügeenset riskiskoori rinna- ja munasarjavähi ennetamiseks ja varajaseks avastamiseks. Artikkel „Rinnavähi personaliseeritud sõeluuringu mudel“ (Dr Hannes Jürgens, TÜ Kliinikum)  tutvustab mudelit, mille pakub estPerMed I konsortsium kliinilise uuringu tulemusel välja rinna- ja munasarjavähi õigeaegseks avastamiseks ja ennetamiseks Eestis. Artikkel „Algavad meditsiinilise genoomika ja personaalmeditsiini koolitused“ (Piret Kuhlbars, TAI) kajastab peatselt algavaid koolitusi tervishoiutöötajatele, mis on vajalikud personaalmeditsiini teenuste edukaks rakendamiseks. Telli uudiskiri

Forte Uudised

Delfi

Head Uudised

GoodNews Head Uudised

 • Tallinn tõstab elektrihinna tõusu tõttu eluasemekulude piirmäärasid
  by Head Uudised on 01.12.2021 at 15:06:51

  Tallinna linnavalitsus võttis tänasel istungil vastu eelnõu, mille kohaselt kehtestatakse uued toimetulekutoetuse maksmisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad. Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriv abilinnapea Betina Beškina märkis, et eluasemekulud on suhteliselt lühikese ajaga märgatavalt kasvanud, tingituna nii elektri- kui ka küttehinna tõusust. „Hinnatõus mõjutab kõiki, aga eelkõige halvendab see vähekindlustatud inimeste olukorda,“ rääkis Beškina. Ta selgitas, et toimetulekutoetus koosneb The post Tallinn tõstab elektrihinna tõusu tõttu eluasemekulude piirmäärasid appeared first on GoodNews.

 • Kultuuriministeerium ootab kandidaate kultuuri- ja spordipreemiatele
  by Head Uudised on 01.12.2021 at 14:52:31

  Kultuuriministeerium ootab ettepanekuid riiklike kultuuripreemiate ja spordipreemiate määramiseks. „Kultuuri- ja spordipreemiad on kõrgeim tunnustus ja eriline tänu, mida valitsus saab kultuuri- ja spordirahvale anda. Laureaatideks saavad inimesed, kes on oma tegevusega hoidnud ja arendanud eesti keelt ja kultuuri või andnud oma saavutustega eeskuju uutele põlvkondadele. Loodame, et ka sel korral esitatakse komisjonidele suur hulk väärikaid The post Kultuuriministeerium ootab kandidaate kultuuri- ja spordipreemiatele appeared first on GoodNews.

 • Lastekaitse Liit sai veebis valmis toreda advendikalendri
  by Head Uudised on 01.12.2021 at 14:42:04

  1. detsembrist on avatud Targaltinternetis.ee advendikalender, millest leiab nippe nutiseadmete turvalisemaks kasutamiseks suurtele ja väikestele. “Tavapärase kommikalendri asemel tekkis meil soov pakkuda inimestele miskit palju põnevamat ja mis saab olla parem kui uued teadmised,” sõnas Kerli Valner, projekti Targalt Internetis teavitustöö koordinaator Lastekaitse Liidus. Kalendris on igaks päevaks üks praktiline nõuanne, mille saab kohe kasutusse The post Lastekaitse Liit sai veebis valmis toreda advendikalendri appeared first on GoodNews.

 • President Karisest saab Carolin Illenzeeri Fondi patroon
  by Head Uudised on 01.12.2021 at 12:53:53

  President Alar Karisest saab patroon Carolin Illenzeeri Fondile, mis toetab teenistuses langenud või raskelt vigastada saanud Eesti kaitseväelaste lapsi. Riigipeal on väga hea meel panustada fondi tegevusse. „Fond annab hukkunud või haavata saanud kaitseväelaste lastele eluteele kaasa midagi väga väärtuslikku – teadmised ja oskused. Hea haridus ja oskused avavad uusi võimalusi, seetõttu on just haridustee The post President Karisest saab Carolin Illenzeeri Fondi patroon appeared first on GoodNews.

 • Üle 7 miljoni euro – kes võitis Mustamäe Huvikooli ehitushanke?
  by Head Uudised on 01.12.2021 at 12:38:22

  Mustamäe linnaosas pakutav huviharidus saab peagi uue kvaliteedi – algab Mustamäe Huvikooli uue hoone ehitus. Mustamäe Huvikool (endine Mustamäe Laste Loomingu Maja) alustas tööd 1984. aastal. Kui algusaastatel käis huvikoolis 200 last, siis nüüdseks on õpilaste arv tõusnud tuhandeni. Koolis tegutsevad 90 huviringi. Praegusesse majja – endise lasteaia tüüphoonesse aadressil E. Vilde tee 54 – The post Üle 7 miljoni euro – kes võitis Mustamäe Huvikooli ehitushanke? appeared first on GoodNews.

 • Puuetega inimeste päeva tähistatakse Toomas ja Tauri Anni kontserdiga
  by Head Uudised on 01.12.2021 at 12:22:34

  Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva puhul toimub 3. detsembril Tartu Pauluse kirikus Toomas ja Tauri Anni tasuta kontsert, kuhu oodatakse kõiki erivajadustega tartlasi. “Varasematel aastatel on puuetega inimeste päeva tähistatud Aura keskuses, sellel aastal otsustasime aga kontserdi kasuks. Loodan, et hea kontsert annab positiivseid emotsioone ja loob pidupäeva meeleolu,” ütles abilinnapea Mihkel Lees. Enne kontserti esinevad The post Puuetega inimeste päeva tähistatakse Toomas ja Tauri Anni kontserdiga appeared first on GoodNews.

 • Laupäeval toimub Tallinnas Eesti mudilaskooride kontsert
  by Head Uudised on 01.12.2021 at 12:08:26

  Eesti Kooriühing korraldab esimest korda üle-eestilise mudilaskooride kontserdi, mis toimub 4. detsembril Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Osalevad Tallinna, Paide, Kärdla, Kuusalu ja Ridala tublid mudilaskoorid, kes esitavad oma lemmikrepertuaari, ent jõulukuu alguses on sobilikult kavas ka tuntud jõululaulud. Mudilaskooride konkurssfestivali “Pisike puu” kunstiline juht Mariliis Kreintaal sõnas: ”Pärast pikemat pausi ja kodusemat harjutamist on igatsus The post Laupäeval toimub Tallinnas Eesti mudilaskooride kontsert appeared first on GoodNews.

 • Arhitektuurimuuseum ja sümfooniaorkestrite liit ühendavad muusikaelamuse muuseumikülastusega
  by Head Uudised on 01.12.2021 at 11:52:27

  1. detsembril kell 18 esineb Rotermanni soolalaos Harjumaa Keelpilliorkester Imre Rohuvälja dirigeerimisel. 2003. aastal asutatud orkestris mängivad Harjumaa muusika-, huvi- ja kunstikoolide õpilased, õpetajad ja vilistlased. Orkestril on oluline roll oma maakonna kultuurielus, ent osaletud on ka festivalidel Itaalias, Austrias, Prantsusmaal, Venemaal, Rootsis, Ungaris ja Soomes. Orkester esitab Karl Jenkinsi „Palladio“, Gustav Holsti „A Moorside The post Arhitektuurimuuseum ja sümfooniaorkestrite liit ühendavad muusikaelamuse muuseumikülastusega appeared first on GoodNews.

 • Kirjanduslinn soovitab: Tove Janssoni “Muumitroll”
  by Head Uudised on 01.12.2021 at 09:13:21

  Kirjanduslinn Tartu detsembrikuu lugemissoovitus on Tove Janssoni teos “Muumitroll” (Eesti Raamat 1975, tõlkija Vladimir Beekman), mida soovitab Tartu abilinnapea Lemmit Kaplinski. Lemmit Kaplinski põhjendab oma valikut nii: “”Muumitroll” on üks neid teoseid, mis avab end aastate jooksul aina uutest tahkudest. Armastasin lapsena südamlikku lugu trollist, kes otsib külmas talves sõpru ja soojust. Hiljem nägin, kui The post Kirjanduslinn soovitab: Tove Janssoni “Muumitroll” appeared first on GoodNews.

 • Väliskomisjoni visiit Washingtoni keskendub kaitsekoostööle
  by Head Uudised on 01.12.2021 at 09:06:27

  Riigikogu väliskomisjoni delegatsioon on laupäevani visiidil Washingtonis, kus toimuvate kohtumiste keskmes on liitlassuhete tugevdamine ja julgeolekukoostöö. Delegatsiooni kuuluvad komisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Indrek Saar, Maria Jufereva-Skuratovski ja Raivo Tamm. „Ameerika Ühendriigid on Eesti kõige olulisem liitlane, kelle panus Balti regiooni julgeoleku tagamisse ja heidutusmeetmetesse on hindamatu väärtusega,“ rääkis väliskomisjoni esimees. „Eesti jaoks on märkimisväärse tähtsusega möödunud aastal kongressis heaks The post Väliskomisjoni visiit Washingtoni keskendub kaitsekoostööle appeared first on GoodNews.

Müürileht

[feedzy-rss feeds=”http://muurileht.ee/feed” offset=”0″ feed_title=”no” refresh=”6_hours” lazy=”yes” summary=”yes” keywords_inc_on=”title” keywords_exc_on=”title” price=”yes” c