Keskkond

Bioneer

 • Avalik pöördumine: Kliimakindla majanduse seadus kaevab auku loodusele, inimestele ja majandusele
  on 28.05.2024 at 01:27:11

  Eesti Keskkonnaühenduste Koda ja Päästame Eesti Metsad MTÜ saatsid kliimaministrile pöördumise, milles avaldavad sügavat nördimust kliimaministeeriumi plaani üle nihutada kliimaseaduse fookus keskkonnahoiult majanduse arengule. Praeguse kava järgi eemalduks Eesti Pariisi kokkuleppega võetud kohustustest ning lükkaks kasvuhoonegaaside heitmete vähendamise järgmisesse kümnendisse. See süvendab kliimakriisi ning seab tõsisesse ohtu inimeste õiguse olla kaitstud kliimamuutuse mõjude eest. Pöördumises kutsutakse Kliimaministeeriumit jätkama seaduseelnõu koostamist kliimaseadusena.

 • Seirajad on valmis – kuuse-kooreüraskite kevadine lendlus on taas alanud!
  by Mikk Heidemaa, Keskkonnaagentuuri peaspetsialist on 28.05.2024 at 01:27:11

  Kuuse-kooreürask (k-kü) asustab reeglina 45 aastaseid ja vanemaid, tavaliselt põua või juurepessu poolt eelnevalt nõrgestatud kuuski, kes ei suuda end vaigueritusega üraskite eest enam piisavalt kaitsta. Puudele on eelkõige ohtlikud niines ja kambiumis toituvad, arvukaid ristkäike kaevandavad üraskivastsed. Käigud kahjustavad puu juhtkude ja seetõttu ei jõua okastes sünteesitud suhkrud ja vesi enam puu erinevatesse osadesse kohale ning puu hakkab kuivama. Kuuse võra muutub algul kollakaks, hiljem puu kuivades punakaspruuniks.

 • Seirajad on valmis – kuuse-kooreüraskite kevadine lendlus on taas alanud!
  by Mikk Heidemaa, Keskkonnaagentuuri peaspetsialist on 28.05.2024 at 01:27:11

  Kahjuri seiret Mandri-Eestis viivad aastast 2021 läbi Keskkonnaagentuur koos Riigimetsa Majandamise Keskusega (RMK). Kooreüraskite seireks kasutatakse suguküpseid mardikaid ligi meelitavaid feromoonpüüniseid (vt üraskit tutvustav video avaneb uues vahekaardis, püünise paigaldamise osa algus 8:14).

 • Seirajad on valmis – kuuse-kooreüraskite kevadine lendlus on taas alanud!
  by Mikk Heidemaa, Keskkonnaagentuuri peaspetsialist on 28.05.2024 at 01:27:11

  Lisaks üraskite seirele, on feromoonpüünised abiks ka kooreüraskite kahjustuste vähendamisel (valmikuid lendluse ajal ja enne nende sigimist võimalikult palju välja püüdes). Püünised on efektiivsemad siis, kui metsa tervislik seisund on hea ja üraski asurkonna arvukus alles kasvavas faasis, kuid pole veel saavutanud maksimumi. Kui metsa seisund on kehvapoolne ja üraskeid leidub juba massiliselt või kui nende arvukus on juba langustrendis, siis on püünistest vähem abi.

 • Evecon istutab ligi 13 hektarit puid, asendamaks päikesepargis raiutut
  on 28.05.2024 at 01:27:11

  Baltimaade juhtiv energiaparkide rajaja Evecon istutab Järvamaal  12,72 hektari jagu metsa ehk poole rohkem kui seda nägi ette uue päikesepargi rajamisega seotud puude istutuskohustus.

Keskonnaamet

 • Keskkonnaamet andis õlitehasele tähtajalise keskkonnaloa

  Keskkonnaamet andis Enefit põlevkiviõli tootmisele 10 aastaks keskkonnakompleksloa tingimusel, et ettevõte liigub samm sammult keskkonnamõju vähendamise suunas.

 • Keskkonnaamet vaatleb pesitsusrahu ajal metsamassiive droonide abil

  Keskkonnaamet teostab plaanilist pesitsusrahu kontrolli Politsei-ja Piirivalveameti kaugseire toel. Droonide abil vaadeldakse metsamassiive ning vaatluse eesmärgiks on tuvastada seirelendudega metsades metsalangetusmasinad.

 • Keskkonnaamet tellis karuputke võõrliikide tõrje enam kui 2400 hektarile

  Sel aastal tellis Keskkonnaamet riikliku karuputke võõrliikide tõrje raames tööd enam kui 2400 hektaril. Tellitud tööd lähevad maksma ligi 380 000 eurot ja kestavad maikuust augustini, vajadusel kauemgi.

 • Vana-Koiola hooldekodu heitvett ei tohi suunata järve

  Aasta alguses valminud uuringu kohaselt aitab Vana-Koiola järve seisundit parandada järve valgalal põllumajandusliku maa vähendamine või seal väetiste kasutamise piiramine. Lisaks tuleb Vana-Koiola hooldekodu reoveepuhasti töö ümber korraldada nii, et heitvett enam järve ei suunata.

 • Metsainfo koondub Keskkonnaportaali

  Keskkonnaagentuur on Reaalajamajanduse metsaprojektis alustanud erinevate asutuste metsainfo koondamist ja avaldamis Keskkonnaportaalis. Eesmärk on tuua võimalikult suur osa olemasolevast, kuid erinevate asutuste andmebaasides paiknevast metsainfost ühte kohta.

 • Hiiumaa rannikult leitud reostus on naftasaadus

  Nädala alguses avastati Hiiumaal Kõpu poolsaare rannikul väikeste tükikestena hajusalt rannale uhutud reostus. Laborianalüüs kinnitas, et tegu on naftasaaduse, tõenäoliselt vaakumgaasiõli jääkidega.

Keskkonnaministeerium

Keskkonnaagentuur