Võrumaa Sõprade Raamatukogu

Võrumaa Sõprade Raamatukogu – taustast.

 • Raamatukogu töötab reziimis nagu on, töölisi meil ei ole, meil on ainult vabatahtlikud, kes tegutsevad omast vabast ajast 🙂
 • Raamatukogu on eksisteerinud “varjatult” juba mõnikümmend aastat.
 • Meil puuduvad püsisissetulekud. Meid on võimalik [toetada]
 • Meil on koostööpartnerid, nii eraisikud kui ka ettevõtted, kes meid raamatutega varustavad. [Vaata allpool]Võrumaa Seltsi “muuseumlikku” Raamatukokku kogume enamasti Võrumaaga seotuid raamatuid  ja vanaraamatuid (trükitud enne 1950).

 • Enamasti on raamatud meile annetatud, kuid mõningaid oleme soetanud ka ise, vastavalt võimaldavale eelarvele.
 • Seltsi liikmed saavad raamatutega tutvuda kohapeal. [Hetkel puudub võimalus avalikuks vastuvõtuks kõigile huvilistele, sobivate ruumide leidmise Seltsile, see võimalus ka tekib]
 • Annetada saab raamatuid meile igaüks, olenemata raamatute seisukorras, kui tegu on enne 1945 aastat välja antud raamatuga.  [Kontakt]
 • Pakkuda võib tegelikult julgelt kõike: nii vanu fotosid (kõik mis on enne 2000), vanu postkaarte (kõiki mis on enne 1950, hilisemaid Võrumaa temaatikaga, kui ka Lõuna-Eesti temaatikaga) , mistahes vanu trükiseid (Enne 1945 või hilisemaid Võrumaa (Lõuna-Eesti ) temaatikaga, vanu ajakirju (Kõiki enne 1950 või hilisemaid Võrumaa temaatikaga), vanu raamatuid (enne 1950 või hilisemaid  Võrumaa kui ka Lõuna-Eesti temaatikaga), vanu ajalehti (Enne 1950 valimatult hilisemaid aga näiteks ka: Töörahva Elu) [Kontakt]

Võrumaa Sõprade Seltsi Liit-Raamatukogu koosneb (seisuga 04.08.2023):

 1. Võrumaa (Vana-Võrumaa) raamatutest. [142 raamatut] –  [Nimekiri hetkel sissekantud raamatutest]
 2. Võrokiilne kirändus [27 raamatut]  [Nimekiri hetkel sissekantud raamatutest]
 3. Setomaa ja Seto kiil – [16 raamatut][Nimekiri hetkel sissekantud raamatutest]
 4. Valgamaa[10 raamatut] –  [Nimekiri hetkel sissekantud raamatutest]
 5. Eesti keelsetest vanaraamatutest [Kuni 1940-nda aastani.] [251 raamatut] – [Nimekiri hetkel sissekantud raamatutest]
 6. Eesti keelsetest vanaraamatutest [1940-50-d] – [112 raamatut] –  [Nimekiri hetkel sissekantud raamatutest]
 7. Eesti keelsetest vanades ajakirjadest – [Kuni 1945][54 ajakirja]  [Nimekiri koostamisel]
 8. Eesti kirjanike raudvarast. [601 raamatut] [Nimekiri koostamisel]
 9. Välis-Eestis välja antud kirjandusest [596 raamatut] – [Nimekiri hetkel sissekantud raamatutest]
 10. Võõrkeelsetest vanaraamatutest.  [76 raamatut] – [Nimekiri hetkel sissekantud raamatutest]
 11. Eesti ajaloo raamatutest – [Enamus sisse kandmata] [Nimekiri hetkel sissekantud raamatutest]
 12. Muudest Eesti raamatutest. [1000 ringis] [Nimekiri koostamisel]
 13. Eesti filmiraamatud, millest valmis mängufilm   [21 raamatut] [Nimekiri hetkel sissekantud raamatutest]
 14. Eesti mängufilmid [DVD-BR]  –  [37 plaati] [Nimekiri hetkel sissekantud filmidest]

KOKKU: 2900+ eksemplari.

Suurimad toetajad/koostööpartnerid hetkel on:


Võta meiega julgelt ühendust juba täna!
E-post: raamatukogu@vorumaa.eu
Tel: +372-523-08-08 (SMS 24h)
Facebook: https://www.facebook.com/vorumaaraamatukoguVaata ka:

Võrumaa raamatukogudest

Võrumaal on 10.2022 aasta seisuga 35 avalikku tegutsevat raamatukogu. Antsla Linnaraamatukogu, Haanja raamatukogu, Kirepi haruraamatukogu, Kuldre raamatukogu, Kuutsi raamatukogu, Kääpa haruraamatukogu, Lasva haruraamatukogu, Lasva haruraamatukogu Otsa teeninduspunkt, Linda raamatukogu, Luutsniku raamatukogu, Meremäe raamatukogu, Meremäe raamatukogu Lütä laenutuspunkt, Mikitamäe raamatukogu, Misso raamatukogu, Mõniste raamatukogu, Nursi raamatukogu, Obinitsa raamatukogu, Orava haruraamatukogu, Orava haruraamatukogu Hanikase teeninduspunkt, Osula haruraamatukogu, Puiga haruraamatukogu, Ruusmäe raamatukogu, Rõuge raamatukogu, Saatse raamatukogu, Setomaa Vallaraamatukogu/Värska raamatukogu, Sõmerpalu haruraamatukogu, Sänna raamatukogu, Tsolgo haruraamatukogu, Tsooru raamatukogu, Urvaste laenutuspunkt, Vana-Vastseliina haruraamatukogu, Varstu raamatukogu, Vastseliina haruraamatukogu, Viitina raamatukogu, Võru Vallaraamatukogu.

Enamasti on raamatukogudes uuema aja raamatud, kuid vanaraamatuid enne 1945 aastat on vaid Võrumaa Keskraamatukogu Vanaraamatu osakonnas.

VIIMASEID LEIDE, MIS ON SAABUNUD RAAMATUKOGUSSE