Mõnistest leiti kivist sõjakirves

Uus Eesti, nr. 35, 22 oktoober 1935

1000-aastane kirmes Mõnistes.

Wõrumaal Mõniste wallas. Soosaare talu maalt leiti kiwist wana sõjakinves, mille wanadust arwatakse tuhandele aastale. Leidja Peeter Haug lootis kirwe edasi Eesti  Rahwamuuseumile. Mõni aeg tagasi leiti samas wallas kruusaaugust mammuti kihw.