Mõniste mõis

Päewaleht, nr. 146, 1 juuni 1939

Valgamaalt

Lossi kiwitrepp wabadusmonumendiks. Mõniste wallawalilsusc poolt otsustati annetada Mõniste mõisalossi kiwitrepp Hargla Wabadussõjas langenute mälestussamba komiteele. Mälestussammas Harglasse ehitatakse arhitekt Saare kawandi särele sa see loodetakse walmis saada sügiseks.

Foto, Mõniste mõisa härrastemaja (MF _ F 3:1/n);