Mõniste Kaitseliit

Lõuna-Eesti, 24 märts 1926

Mõnistesse pasunakoor tellitud. Mõniste kaitseliit tellis omaleTschehoSlowakkiast pasunakoori, 12 pilli. Orkester läheb maksma ligi 100.000 mk. Mõniste algkoolilt saadi nimetatud otstarbeks kingitusena 22,000 mk. Ühisus „Mehka” ja haridusselts laenasid ilma protsendita kumbki 25.000 mk. Ülejäänud summa leidüs kaitseliidul enesel. Tõuget mõnistlastele on wististi annud asja kiire edenemine Naaberwallas, Tähewas.