Mõniste rahvamaja

 Järva Teataja (1926-1944), nr. 103, 3 september 1937

Mõniste saab rahvamaja.

Juba aastaid on olnud liikmel mõte ehitada Mõnistesse rahwamaja. Asja eeSotsas ön seisnud kõige agaramalt kohalik haridusselts.

Nüüd aga on küsimus leidnud soosa poolehvidu ka kogu rahwa, wallawalitsuse sa teiste organisatsioonide poolt. Ühisel sõul asutigi ehitusmaterjali kokku weöama. Hiljuti toimus pidulik rahwamaja nurgakimi panek suure rahwahulga osawõtul. ülewaate rahwamaja ehituse eeltöist andis Mõniste haridusseltsi esimees J. Hirjel. peokõnega esines ja dokumendid asetas nurgakiwwi E. haridusliidu õpet.-sekretär Neeme Ruus, mille järele waimuMu talituse pidas Hargla pastor Major. Rahwamaja asub wallamaja ja koolimaja juures, maantee ääres, mäe küljel, looduslikult kaunis kohas.