Ritsiku kõrts

Ritsiku kõrts asus vana Mõniste – Võru tee ääres, Ritsiku küla kohal, enne Ritsiku oja silda.