VÕRUMAA-KOV

03.02.2023 - Võru valla uudised ja teated - Väikehange: Vastseliina multifunktsionaalsele spordiväljakule kandekonstruktsioonide ja katuse ehitustööde omanikujärelevalve tegemine (tähtaeg 15. veebruar 2023 kell 12)
03.02.2023 - Võru valla uudised ja teated - Väikehange: Vastseliina multifunktsionaalse spordiväljaku kandekonstruktsioonide ja katuse ehitusprojektile ekspertiisi tegemine (tähtaeg 10. veebruar 2023 kell 12)
03.02.2023 - Võru valla uudised ja teated - Väikehange: Võru valla sõidukite liiklus- ja kaskokindlustuse ostmine 2023 (tähtaeg 13. veebruar 2023 kell 12)
02.02.2023 - Varade publitseerija - Infopäev ettevõtjatele: toetusvõimalustest
Sa Võrumaa arenduskeskus kutsub ettevõtjaid infopäevale, kus antakse ülevaade kavandatavatest ja avanevatest toetusmeetmetest nii maaettevõtjatele kui ka piirkonna väikeettevõtjatele.
02.02.2023 - Võru LV - Võru linna avalikud varjumispaigad
02.02.2023 - Võru LV - Tähistati Tartu rahu aastapäeva
02.02.2023 - Võru valla uudised ja teated - Võru vallas muudeti kõrge elektrihinna perioodil tänavavalgustuse tööaega
02.02.2023 - Võru valla uudised ja teated - Korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotlusvoor avaneb märtsis
01.02.2023 - Võru valla uudised ja teated - Väikehange: Võru valla soojusmajanduse arengukava 2023-2033 koostamise teenus (tähtaeg 15. veebruar 2023 kell 12)
01.02.2023 - Varade publitseerija - Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut allkirjastas määruse, mis paneb paika üürielamute rajamise toetuse tingimused
01.02.2023 - Varade publitseerija - Seto keele kursus algajale
01.02.2023 - Võru LV - Linnavalitsuse istung 1. veebruaril
01.02.2023 - Varade publitseerija - HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2023. AASTA TAOTLUSVOOR ON AVATUD 01.02 - 03.04
01.02.2023 - Varade publitseerija - Kas kultuur tunneb piire? Rahvusvaheline Kultuurikompass 18.–19. mail Tartus
Neljas rahvusvaheline Kultuurikompassi foorum "Kas kultuur tunneb piire?" toob 18. ja 19. mail Tartus kokku loovisikud, kultuurikorraldajad, kultuurisektori edendajad ja poliitikakujundajad, et koos aidata kaasa loovisikute mobiilsuse ja loomeresidentuuride edendamisele.
01.02.2023 - Võru valla uudised ja teated - Algab taotluste vastuvõtt hajaasustuse programmi
31.01.2023 - Varade publitseerija - Riigikaitselise õppuse teavitus
2. jalaväebrigaad annab teada allüksuste väljaõppe läbiviimisest Rõuge valla territooriumil 13.–16. ja 22.–23. veebruaril 2023.
31.01.2023 - Varade publitseerija - Haanja laskesuusatamise juunioride karikasarja võistlusesse panustab üle 150 vabatahtliku
8.–11. veebruarini 2023 peetakse Haanja Puhke- ja Spordikeskuses IBU juunioride karikasarja etapp.
30.01.2023 - Varade publitseerija - Tartu 2024 kutsub: viimane võimalus tulla Euroopa kultuuripealinna programmi loojaks
30.01.2023 - Varade publitseerija - Tule Rõuge valda planeeringu- ja maaspetsialistiks!
Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi planeeringu- ja maaspetsialisti ametikohale, kandideerida saab 21. veebruarini.
30.01.2023 - Võru LV - Rahvakohtumine Nursipalu harjutusvälja laiendamise teemal
30.01.2023 - Varade publitseerija - Võistlusautode treeningsõidud Rõuge valla teedel
G.M.Racing Spordiklubi, Kupatama Motorsport ja Prepwin Motorsport teavitavad võistlusautode treeningsõitudest Rõuge valla teedel sel ja järgmisel nädalal.
30.01.2023 - Võru LV - Võru linnas Tulika tn 13, 13a kinnistute detailplaneeringu algatamine
30.01.2023 - Varade publitseerija - Tulemas on kalapüügivõistlus Kikkajärve kalakõnõ
Laupäeval, 11. veebruaril toimub Paganamaal Kikkajärvel talvine kalapüügivõistlus "Kikkajärve kalakõnõ".
30.01.2023 - Varade publitseerija - Tartu 2024 kutsub: viimane võimalus tulla Euroopa kultuuripealinna programmi loojaks
Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 tiim kuulutas välja väikeprojektide taotlusvooru. See on viimane võimalus osaleda programmi loomises.
30.01.2023 - Varade publitseerija - Nädal Rõuge vallas: 30. jaanuar – 5. veebruar 2023
Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?
30.01.2023 - Võru valla uudised ja teated - Tartu 2024 kutsub: viimane võimalus tulla Euroopa kultuuripealinna programmi loojaks
30.01.2023 - Võru valla uudised ja teated - Info ja sündmused Võru vallas 30. jaanuarist 5. veebruarini 2023
27.01.2023 - Varade publitseerija - Volikogu võttis vastu valla 2023.aasta eelarve
27.01.2023 - Varade publitseerija - Valdur Helm pärjati KULDKAND tunnustusega
27.01.2023 - Võru valla uudised ja teated - Maa-amet kuulutas välja enampakkumise Võru vallas asuvate kinnisasjade müümiseks
27.01.2023 - Varade publitseerija - MTÜ Võrumaa Partnerluskogu avab LEADER projektitoetuste 2023. aasta taotlusvoorud
26.01.2023 - Võru valla uudised ja teated - Võru vallavalitsuse istung 24. jaanuaril
26.01.2023 - Varade publitseerija - Maa-ameti avalik elektrooniline enampakkumine
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks tähtajaga 15.02.2023.
25.01.2023 - Varade publitseerija - Setomaa haridusmudeli ümarlaud ärgitas koostööd
25.01.2023 - Varade publitseerija - MTÜ Võrumaa Partnerluskogu avab LEADER projektitoetuste 2023. aasta taotlusvoorud
Võrumaa Partnerluskogu avab 2023. aasta toetusvoorud, ettevõtluse meetme infopäev toimub reedel, 3. veebruaril.
25.01.2023 - Võru valla uudised ja teated - Võru valla kortermajade toetusprogrammi taotlusvoor on avatud
25.01.2023 - Võru LV - Linnavalitsuse istung 25. jaanuaril
25.01.2023 - Võru valla uudised ja teated - 1. veebruaril algab hajaasustuse programmi 2023. aasta taotluste vastuvõtt
24.01.2023 - Võru LV - Võru linnas Luha tn 12 ja Jüri tn 82 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
24.01.2023 - Varade publitseerija - Hooldekodu Pihlakobar pakub ajutist tööd
Hooldekodu Pihlakobar pakub tööd umbes kolmeks nädalaks abihooldajale (haiguse ajaks asendajana) alates 13.02.2023.
24.01.2023 - Varade publitseerija - Märkame ja tunnustame tublisid inimesi enda ümber
24.01.2023 - Varade publitseerija - Kogukonnafestival „Mina tean, kust tuleb minu toit“ ootab põnevaid ideid töötubade läbiviijatelt
Septembris toimuva kogukonnafestivali meeskond ootab praktiliste töötubade ideid 7. veebruariks.
24.01.2023 - Varade publitseerija - Siseministeerium soovitab enne Riigikogu valimisi oma rahvastikuregistri andmed üle vaadata
23.01.2023 - Varade publitseerija - Elektrooniline enampakkumine: korter Krabi külas
Rõuge vallavalitsus müüb elektroonilisel enampakkumisel 3-toalise korteri Krabi külas, pakkumisi saab teha 20. veebruarini.
23.01.2023 - Varade publitseerija - Elektrooniline enampakkumine: korter Viitina külas
Rõuge vallavalitsus müüb elektroonilisel enampakkumisel 3-toalise korteri Viitinas, pakkumisi saab teha 20. veebruarini.
23.01.2023 - Varade publitseerija - Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav taotlusvoor
Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2023. aasta taotlusvooru taotluste esitamise keskkond on nüüd avatud, taotlusi saab esitada 3. veebruarini.
23.01.2023 - Varade publitseerija - Varsti avatakse Taluarhitektuuri säilitamise toetusmeede
23.01.2023 - Varade publitseerija - Nädal Rõuge vallas: 23.–29. jaanuar 2023
Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?
23.01.2023 - Varade publitseerija - Tule Rõuge valda lastekaitsespetsialistiks!
Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitsespetsialisti ametikohale, kandideerida saab 5. veebruarini 2023.
23.01.2023 - Varade publitseerija - Meie Nursipalu MTÜ pöördumine seoses Nursipalu harjutusväljaku laiendamisega