Võru maakond

Uus Eesti, nr. 278, 10 oktoober 1938

Võru maakond.

Antsla moodustub senistest WanaAntsla ja Waftse-Antsla waldade osadest.

Haanja moodustub Haanja ja Wiitna walla osadest.

Kanepi moodustub senismr Erastwere, Põlgaste, Kõlleste. Kooraste, Sõmerpalu, Kärgula ja Walgjärwe waldade osadest.

Kafaritsa moodustub senisest Kasaritsa wallast ia senistest Nursi ia Rõuge waldade osadest.

Kooraste moodustub seniste Kooraste, Urmaste ja Kärgulawaldade osadest.

Kõlleste moodustub seniste Kõlleste, Kioma, Walgjärwe ja Karilatsi waldade osadest.

Laheda moodustub senistest Aleksandri. Põlgaste ja Koiola waldade osadest.

Laswa moodustub senisest Laswa wallast ja seniste Pindi, Loosi ja Orawa waldaöe osadest.

Leewi moodustub senistest Timo, Pindi, Weriora, Peri ja Koiola waldade osadest.

Lepistu moodustub senisest Tsooru wallast ia seniste Wana-Roosa, Saru, Wana-Antsla ja Rõuge waldade osadest.

Linnamäe moodustub senistest Linnamäe ja Waabina waldade osadest.

Misso moodustub senistest Misso ja Wastseliina waldadest.

Mooste moodustub senistest Mooste, Koiola, Toolamaa ia Räpina waldade osadest.

Mõniste moodustub senistest Mõniste, Saru ja Wana-Antsla waldade osadest.

Orawa moodustub senistest Orawa ja Kahwka waldade osadest.

Põlwa moodustub senistest Peri, Kioma, Põlgaste ja Koiola waldade osadest.

Ruusmäe moodustub senisest Laitsna-Rogosi wallast ia senistest Vastseliina ia Misso waldade osadest.

Räpina moodustub senistest Räpina, Kahkwa ja Toolamaa waldade osadest.

Rõuge moodustub senistest Rõuge. Krabi, Wiitina, Nursi ja Haanja waldade osadest.

Sõmerpalu moodustub senistest Sõmerpalu, Kärgula ja Erastwere waldade osadest.

Urwaste moodustub senistest Wastse-Antsla, – Urwaste ja Linnamäe waldade osadest.

Walgjärwe moodustub senistest Walgjärwe, Wastse-Otepää, Kooraste ia Kristidneri waldade osadest.

Warstu moodustub senistest Wana-Roosa, Saru ja Krabi waldade osadest, ühest osast Mõniste wallast.

Wastseliina moodustub suuremast osast senisest Wastseliina wallast.

Weriora moodustub seniste Weriora sa Kahkwa waldade osadest.

Wõru moodustub senisest Wõru wallast ja senistest Aleksandri, Timo waldade osadest ja Erastwere walla ühe küla piirkonnast.