Vastseliina kirik

1772.a.  valmis Vastseliinas vana puukiriku asemele uus kirk, millel barokk-kiivriga torn.

18saj. valmistati alatarimaal, mis koosneb kahest osast ja on valmistatud Itaalia kunstniku Fra Angelico seinamaalist, mis kujutab ülestõusnud Kristust ja salvitoojaid naisi tühjas hauas. Koopia valmistas tõenäoliselt Woldemar Friedrich Krüger ning Vastseliina kirikule kinkis selle Carl von Liphart.

1899-1901.a. lisati hoonele arh. R.Pohlmanni projekti järgi historitsistlik ristlööv, polügonaalne koor ja käärkamber.

11.1901.a. pühitseti sisse suuremaks ehitatud kirik.

1911. a. sai kirik uue oreli, mille valmistajaks olid vennad Kriisad. See on vendade Kriisade esimene, 24 registriga kontsertorel, millel on 2 manuaali ja pedaal. (renoveeriti aastatel 2002-2004).

Orel asub läänerõdu keskel. Orelil on okaspuidust raamistik ja lehtpuidust kaunistused, mis on värvitud valgeks ning kandid kullatud. Viimistlus on säilinud originaalsena, valge värv on kiriku remondi ajal üle värvitud.

1919.a. lisati kantsli katusele Kristuse kuju, mille valmistas 14 aastane poiss Paul Horn (7. september 1905 Kapera – 27. veebruar 1988 Tallinn)  Kaaperast, temast sai hiljem eesti skulptor ja restauraator.

1922. a. sai kirik uue altari ja altarimaal muudetis uuremaks, mille äärtesse lisati ümbrismaal, mis kujutab ingleid ja Püha Vaimu. (arvatavasti Tartu kunstnik Krüger) Naised Jeesuse haual. Kirikus on 860 istekohta.

1992 sügisest 1994 kevadeni. Kiriku katusele ja tornile paigaldati uus tsinkplekk katus. Tööde maksumuseks oli 400 000 EEK.

1998 sügisest ja kestis 1999 juulini. Teostati kiriku puidust kandekonstruktsioonide kapitaalremont. Sõlmkohtade lahti võtmise käigus selgus, et enamus talade otsad ja liitmikud oli täiesti mädad ja vajasid ümbertegemist. Remont oli äärmiselt keeruline, sest katusekonstruktsioonid tulid vahepeal üles tõsta ja eraldi toestada.
Tööde teostaja oli Kurmik AS ja remont maksumuseks 492 000 EEK.

2001 sügisel, mil kirikus teostati sisemine remont.
Vana värv eemaldati ja parandati krohvipind. Lagi värviti õlivärviga ja seinad lubivärviga. Sisemine remont saadi alustada tänu ühe koguduse liikme pere suurannetusele. Remondi maksumuseks kujunes 379 000 EEK.

2004 suvel ja lõppes 2005 kevadel. Sellel perioodil remonditi põhjalikult orel ja paigaldati senise valjuhäälse puhuri asemele spetsiaalne oreliventilaator. Remondi maksumuseks 120 000 EEK.

16.10.2003 avati kiriku seinal mälestustahvel Soome Vabatahtlike mälestuseks, kes langesid Eesti Vabadussõjas Vastseliina-Petseri rindel 14-28.03.1919.

2006 kevadel ja lõppes 2007 suvel. Kiriku katuse üks neelukohtadest valtsiti uuesti ja kiriku ümber valati sadevete ärajuhtimiseks betoonist ja maakividest vöö. Kõik maakivid on pärit Haanja valla Preeksa talu põllumaadelt. Tööde maksumuseks oli 150 000 EEK ja see summa saadi Muinsuskaitseametilt.