Valter Pohlak

Eesti Sõna, nr. 117, 23 mai 1942

V. Pohlaki 50. sünnipäev Ja 35 a. tööjuubel

25. mail pühitseb 0.-il. ~Vaba Maa” trükikoja juhataja V. Pohlak oma 50. sünnipäeva ja 35 a. ametijuubelit. Juubilar sündis Võru linnas 25. mati 1892. a., lõpetas kohaliku kreiskooli ja töötas õpilasena isa trükikojas. Maailmasõjast osa võttes sattus ta Saksamaale sõjavangi ja saadeti Vormsi linna, ku s tal avanes võimalus töötada ühes sealses trükikojas, kus ta triikitööala põhjalikult ära õppis. Pärast Vabadussõda, millest juubilar algusest lõpuni osa võttis, läks ta uuesti Saksamaale, töötades Breslaus trükikoja juhatajana. Kodumaale tagasi tulles asutas juubilar Võrus oma trükikoja 1937. a. kutsuti ta Tallinna „Vaba Maa” trükikoja juhatajaks, kus ta töötab ka praegu. Enamlaste ajal ta vangistati ja taheti saata Venemaale, kuid paasis laevalt viimsel minutil.