Võro kiil

Loading...
 • Parm tsuskas: muroniitjä
  by Priit on 27.06.2022 at 12:43:28

    Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.

 • Muda Mari pajatus
  by Priit on 27.06.2022 at 12:42:39

  Ahvi Rõugõh   Ma kuuli raadiost, et Rõugõhe omma ahvi kaemisõs vällä pantu. Tuu jaos ollõv sinnä ehitet vahtsõnõ külämaja ja sild, mis ahvõ mano vii. A tuud es saa ma arvo, kas nuu ahvi omma jo peräle joudnu. Vai läts’ki Tänaku Ott näile Keeniähe perrä ja ku siin kandih hainakuul järgmäne ralli tulõ, sõs [...]

 • Tossu Tilda pajatus
  by Priit on 27.06.2022 at 12:42:05

  Külm ja vatutav jaani-ollõkõnõ   Haigõmajja tull’ vahtsõnõ miis. Oll’ vannipäiv, sängühaigõ viidi mõskmistõ. Tuujaos aeti käru ette, haigõ veerütedi pääle ja sõidutõdi vannitarrõ. Kats mõskjat seebiti haigõ sisse, mõsi tedä ja uhtsõva üle. Oll’gi tettü! Tollõlõ vahtsõlõ maamehele olli tõõsõ mehe võlssnu, et jaanipäävä puhul pakutas kõigilõ pääle sanna olut: külmä ja kangõt, päält [...]

 • Ega must muudu jätä
  by Priit on 27.06.2022 at 12:40:59

  Mu latsõpõlvõkodu om Kaika kuplitõ pääl, kon üts mägi aja tõist mäke takan. Vanaimä maja oll’ mäekundi pääl, laut all orun. Ku mu tütre tsill’ukõsõ olli, ollimi suvõ vanaimä puul Leinusõl. Vanaimäl oll’ tihkõ kikas, kes juusksõ egä latsõ kilkõ pääle vihaga üles mäe otsa tarõ manu, tsiiva sorakil, õkva latsi kallalõ. Hoidku jummal kikka [...]

 • Suur ettevõtminõ
  by Priit on 27.06.2022 at 12:40:07

  Olõ uma vanavanaimmä jo küländ kuulsast tennü, a ku inemine iks nii pall’o om tennü ja nännü, ei tulõ kuulsusõl lõppu. Mu vanavanaimä Elfriide oll’ kärre mutt! Lugi pall’o, tekk’ näputüüd ja ka kõik muu tüü linnas’ käeh. A vaihtõpääl tull’ ette võtta toimõnduisi kotost väläh. Üts sääne suur ettevõtminõ oll’ poodi mano minek. Harilikult [...]

 • Priinime lugu: Petmanson ja Pedmanson
  by Priit on 27.06.2022 at 12:37:23

  elä oll’ piitrepäiv, vanast võrukõisi jaos väega suur kesksuvõ pühä, Setomaal nüüdki häste tähtsä, sääl peetäs tedä vana kallõndri perrä 12. hainakuul. Piitrepäävä paigapääline tähtsüs tulõ meil keskaost. Taa om katoliku kerikun täpsämbält Piitre ja Paulusõ päiv, a nuu kats omma olnu jo Tartu piiskopkunna pühämehe ja hoitja. Piitre perrä saaduid nimmi om häste hulga, [...]

 • Nigu mõtsa hõikat, nii vasta kostus
  by Priit on 27.06.2022 at 12:35:19

  Viimätsel aol omma naa mõtsa rahval risti hambih nigu pinil kont. Kül om hädä, et pall’o võetas maaha, sõs jälki, et võis rohkõmb. Tuu variant, ku sukugi ei võtas, võisi olla peris huvitav: peräkõrd tulõ mi maalõ kah džungli... Nali nal’ast, a mille ei tetä nii nigu koroonaga, et küstäs tiidläisi käest, kuis om parõmb. [...]

 • Rosma liinamäelt löüti viläait
  by Priit on 27.06.2022 at 12:34:08

  Tarto Ülikooli arheoloogi tei inne jaanipäivä Rosma liinamäe pääl välläkaibmiisi. Nä naksi vallalõ kaibma paika, kon rahvasuu perrä pidi olõma kaiv, a löüdsevä säält hoobis viläaida. Välläkaibmiisi juht Valgu Heiki seletäs: «Palanu viläkiht tull’ vällä. Mõnõ kotussõ pääl om taa kolm sendimiitret paks, mõnõ kotussõ pääl veidemb. Paistus, et päämine vili om tulõkah’o aos vällä [...]

 • Luuvtüüga lavalaudu pääle
  by Priit on 27.06.2022 at 12:32:06

  Antslast peri tsihikimmäs ja teküs nuur Värtoni Liisa Loreena tekk’ koolin luuvtüüs monoetendüse «Kui ma oleksin president». Näütemäng sai kõva huu sisse, täämbädses om tütrik tuud ette kandnu mitmõn paigan üle Võromaa ja ossa võtnu ka üleeestilidsest festivalist «Kooliteater 2022». Tükk om rahvalõ miildünü ja saanu parasjago tunnustust. Põhikooli 8. klassin piät egäüts tegemä määndsegi [...]

 • Tõsõ kundi otsast. Et tuul ja torm es kõlgutanu aknit
  by Priit on 27.06.2022 at 12:29:52

  Mu tütär Marianne lõpõt’ timahava keväjä Tarto Ülikooli Pärnu kollõdþin turismiala ja otsust’ edesi magistrantuuri minnä. Sääl küsüti timä käest jutuvoorin, midä täl viil om oppi, tä jo sünnüst saadik Kubija hotelli tegemiisi man olnu. Tuu pääle vastas’ tütär, et om jah olnu tutva hotellirahvaga, a täl om tunnõ, et ao muutusõ. Täämbädsel aol ei [...]