Seltsi kodukord

Seltsi liikmelisus.


1.1 Toetajaliikmel, auliikmel ja välisliikmel on õigus osaleda Seltsi elus ühistel alustel tegevliikmetega, kuid tal ei ole hääleõigust Seltsi üldkoosolekutel.

1.2 Sisseastumis- ja liikmemaks.

Seltsi sisseastumismaksu suuruseks on 1 EUR-i

Seltsi liikmed tasuvad liikmemaksu Seltsi üldkogu poolt määratud suuruses. Seltsi toetajaliikmetele ei ole sisseastumismaksu. Toetajaliikmed teevad oma vabal valikul annetuse seltsi pangakontole.

Erandkorras võib seltsi liikme liikmemaksu tasumisest vabastada üldkogu otsuse alusel.
Liikmemaksu (1 EUR-i aastas) makstakse kas kord aastas kas sularahas seltsi laekurile või ülekandega Seltsi arveldusarvele. Arvet maksude laekumise üle peab laekur, kes kasutab selleks igakuiseid arveldusarve väljavõtteid.

Kui liikmemaks on tasumata aasta jooksul, saadab juhatus Seltsi liikmele või toetajaliikmele kirjaliku meeldetuletuse.
Kui Seltsi liige ei tasu peale kirjaliku meeldetuletuse saamist liikmemaksu ühe kuu jooksul, loetakse ta Seltsi liikmeskonnast lahkunuks ja kustutatakse nimekirjast.

 

Vastu võetud 22.09.2021 Juhatuse koosolekul.