Kubija Kotkakodu

Vabadussõda. Kalevi Maleva Polgu 2.rood sõdurid roodu kasarmuks muudetud villa ees Kubija järve ääres (hilisem Kotkakodu). Terassil vasakult esimene rooduülem alamleitnant Michail Müllerstein (Mullart).
Võrumaal avati “Kotkakodu” ajaleht Päewaleht, nr. 234, 30 august 1938
Noored Kotkad said eeskujuliku suvekodu.
Noorte Kotkaste juhtide päevad Võru Kubjal.
Pühapäeval toimus Võru külje all Kubja järve ääres Noorte Kotkaste suvekodu „Kotkakodu” avamine.
Avatav kodu asetseb looduslikult ilusa Kubja järve kaldal männimetsaga kaetud mäeveerul. Koduks on KL ja HM poolt selleks saadud toetuste varal ostetud suurem suvila. Peale käesoleval suvel teostunud suurema remondi leidub kolmekordses majas 34 üksiktuba, 2 suuremat saali, köök. vajalised kõrvalruumid ja rida rõdusid. Kodu võimaldab majutada korraga 100 kuni 150 poissi ühes vajalise juhtkonnaga.
” Avamistalituseks olid kohale sõitnud HM noortenõunik hr. J. Maisma, NK vanem kol. J. Maide, NK peastaabi ülem noortemagister J. Tedersoo, kõikide malevate staapide liikmed ja instruktorid noortemagistrid, kotkajuhid j.t kokku ligi 100 inimest.
Avatalitus algas koraaliga, mille järele NK peastaabi ülem .1. Tedersoo andis ülevaate „Kotkakodu” saamisest ja arendamisest ja selle vajadusest ja tähtsusest noorsoo kasvatamisel.
NK vanem kol. J. Maide tõi tervitusi NK vanemalt kindr. J. Laidonerilt ja KL ülemalt kindral J. Orasmaalt.
Selle järele avas NK vanem kol. J. Maide „Kotkakodu”.
Noortenõunik J. Maisma tervitas HM noorte juhataja kol. Vellerinna nimel. Kodutütarde organisatsiooni nimel tõi tervitusi prl. L. Pedaste. Võru noorte kotkaste maleva vanem koolide inspektor J. Reinet oma tervituses soovis, et Võru ilusas ümbruses kasvaks noortes ka ilus ja terve vaim.
Ühenduses «Kotkakodu“ avamisega toimusid uues kodus 22.—27. augustini malevate instruktorite õppepäevad. 27. augustil noortemagistrite ajutise keskuse üldkoosolek ja 28. augustil malevate staabiliikmete nõupidamiskoosolek.
Instruktorite õppepäevadel käsitati õppealassi puutuvaid küsimusi, tehti praktilisi harjutusi ja seati sihtjooni eelseisvaks talviseks tööperioodiks. Noortemagistrite üldkoosolekul arutati juhtkonna juurekasvu ja juhtkonna aktiviseerimise küsimust, juhtide ajakirja «Kotkas” arendamist, otsustati astuda, samme noortemagistri ajutise keskuse ümberkujundamiseks noortemagistrite koguks jne. Noortemagistrite nõukogusse valiti noortemagistrid V. Hiir, E. Vardja, R. Lahi, E. Tarn ja V. Kulasalu.
Pühapäevasel malevate staabiliikmete koosolekul refereeris n.-mag. K. Liping organisatsiooni tegevuskavast ja kavatsetavast üldlaagrist, noortenõunik J. Maisina noorsoo organiseerimise, päevaküsimusist ja NK peastaabi ülem J. Tedersoo põhimääruste muutmise olulisematest muudatustest.
Elav ja huvirohke koosolek lõppes ühise hümniga kella 5 paiku õhtul, mil kõik koosolijad oma kodukohtadesse tagasi sõitsid. Lahkudes oli kõikide üksmeelseks sooviks, et juhtide-päevast kujuneksid igaaastased traditsioonilised suvepäevad, mille kestvus peaks olema vähemalt 3 päeva.
Võru – Kubija puhkekodu. 07.1950