Author: Selts

Nursi, Rõuge kihelkond

Nursi piirkonnas on tegutsenud teadaolevalt kolm peamõisat (Nursie-Alt ehk Vana-Nursi eraldus Rõuge mõisast 1668.a., Nursie-Neu ehk Vastse-Nursi…

Juudipark Võrus

Juudi park rajati XIX sajandi keskel (täpne aasta ei ole teada), kuigi Juudi pargiks kutsuti teda juba…

Rõuge raamatukogu

Rõuge Rahvaraamatukogu Seltsi raamatukogu asutati 24. septembril 1922. aastal. Seltsile andis oma raamatukogu üle ka Õpetajate Ühing….

Varstu kõrts

Varstu kõrts (AM N 5644:123); FOTO: Vennad Christin –  ligikaudu 1910. aastal.

Mõniste Lutsupalu ohvrikivi

Ohvrikivi. Hargla khk, Mõniste v, Mõniste k, Lutsupalu t (ERM Fk 1393:109);  

Mõniste-Ritsiku Ristija Johannese kogudus

Mõniste Ritsiku kogudus asutati 1847, 1849 loodi Laanemetsa kogudus, millega liideti osa Hargla-Mõniste kogudusest. 1849. a. ühendati…

Ritsiku kõrts

Ritsiku kõrts asus vana Mõniste – Võru tee ääres, Ritsiku küla kohal, enne Ritsiku oja silda.

Karisöödi salakäik

Mõniste vallas, Karisöödi karjamõisast herraste maja juurest läheb Peetri jõe pahemalt kaldalt mingisugune salakäik maa alla mis…

Hargla kirik

Kirik on olnud alguses puust, mis 1715. a. on maha põlenud. Uus kirik on ehitatud 1812. a….

Võru Vangimaja

Vaba Sõna : rahvuslik informatsioonileht ilma erakondliku kuuluvuseta, 18 august 1934 Lauluisa linn 150-aastane Jooni Võru minevikust….

Võru mõis

Elu : Võru-Valga-Petserimaa töörahva häälekandja, 10 detsember 1927 Kellele kuulub Wõru mõis? Apostlik õigeusu kogudus peab end…

Saru Noaaegsed kalad

Wõru Teataja, 16 veebruar 1933 Noaaegsed kalad Sarus.  Paarimeetrine kiwiaja kala kruusaaugus. Möödunud nädalal leidsid kruusasõelajad Säru…

Mõniste wallavanem

Päewaleht, nr. 63, 5 märts 1934 ÕIGUS. August Kirsimägi.  23. maikuu päewal, aastal 1880, oli Mõniste vallamaja…

Mõniste Wabatahtlik Tuletõrje Ühing

Lõuna-Eesti, 22 august 1938 Mõniste tuletõrje 10-a. Viimastel aastatel on käitunud lahkhelid ja asutud hoogsalt tegevusse Pühapäewal…

Mõniste mõis

Päewaleht, nr. 146, 1 juuni 1939 Valgamaalt Lossi kiwitrepp wabadusmonumendiks. Mõniste wallawalilsusc poolt otsustati annetada Mõniste mõisalossi…

Mõniste postijaam

Lõuna-Eesti, 11 oktoober 1930 Milleks on Mõniste postüaam? Kas üksiku isiku teenimiswõimaldajaks wõi on ta rahwa wara?…

Mõnistest leiti kivist sõjakirves

Uus Eesti, nr. 35, 22 oktoober 1935 1000-aastane kirmes Mõnistes. Wõrumaal Mõniste wallas. Soosaare talu maalt leiti…

Mõniste mõisa park

Riigi Teataja, nr. 102, 12 detsember 1933 732. Vabariigi Valitsuse otsus 26. aprillist 1933. Tunnustada tervishoiukaitse alla…

Mõniste raudteesild

Postimees (1886-1944), nr. 106, 20 aprill 1939 Võrumaa suurim sild Mustjõele Sild ehitati kuiwale ja jõgi juhitakse…

Võru maakond

Uus Eesti, nr. 278, 10 oktoober 1938 Võru maakond. Antsla moodustub senistest WanaAntsla ja Waftse-Antsla waldade osadest….

Mehkamaa

“Mehkamaa” Tükike omapärast Võrumaad wastu lõunapiiri Mõniste ehk ..Mehkama” uime on kaugemal kuulnud peamiselt vahest need, kes…

Mõniste laat

Kaja, nr. 258, 4 november 1930 tr. 1 Mõniste laat. 31. okt. peeti Mõnistes wallamaja juures kaefa,…

Mõniste Eesti wabadussõjas.

Lääne Hääl : maarahva häälekandja, nr. 45, 7 november 1931 Kolenel Karl Partsi mälestusi vöitluspäevilt isamaa eest….

Mõniste rahvamaja

 Järva Teataja (1926-1944), nr. 103, 3 september 1937 Mõniste saab rahvamaja. Juba aastaid on olnud liikmel mõte…

Mõniste mõisnik

Lõuna-Eesti, 19 august 1930 Kui Mõniste mõisnikke maeti. Matusekõnes öeldi wängeid sõnu. Laimujutt prof. H. Rahamäe kohta….

Mõniste meierei

 Maa Hääl : maarahva ajaleht, nr. 66, 4 juuni 1935 Mõniste keskmeierei põles. Tuli kandus SW—4W meetrit…

Mõniste Kaitseliit

Lõuna-Eesti, 24 märts 1926 Mõnistesse pasunakoor tellitud. Mõniste kaitseliit tellis omaleTschehoSlowakkiast pasunakoori, 12 pilli. Orkester läheb maksma…

Mõniste Peetri Liisa algkool

Kokkuvõte Mõniste valla 6 kl. algkooli kroonikast: Mõniste koolide üle on esimesed teated 23. märtsist 1786. a.,…