Rõuge raamatukogu

Rõuge Rahvaraamatukogu Seltsi raamatukogu asutati 24. septembril 1922. aastal. Seltsile andis oma raamatukogu üle ka Õpetajate Ühing. Raamatukogu asus Jaani-Peebu algkoolis ja oli avatud pühapäeviti.

1925. aastal oli raamatukogus 224 raamatut ja 53 lugejat, sealhulgas seitse kooliõpilast. Lugeja sai korraga laenata 400 lehekülge teksti ja tagatisrahaks nõuti 50 senti. Raa‐ matukogu juhatajaks oli kooliõpetaja August Puudist.

1930. aastal koliti koolimajja, kuhu 1944. aasta juulis asus Saksa gebietskomissar. Enne viidi raa‐matud lähedal asuvatesse taludesse hoiule.

Uuesti alustas raamatukogu tööd 1. novembril 1944 rahvamajas. Raamatukogu juhatajaks sai Rosalie Ivask. Detsembris 1945 inspekteeriti Võrumaa rahvamajasid ja raamatukogusid. Tõdeti, et ruumid on sageli kütmata, sest nappis küttepuid. Samuti oli puudus kirjatarvetest.

1950. aastal oli raamatukogus 1125 raamatut ja 170 lugejat.

1960- ndatel aastatel oli raamatukogu tööl suur kaadri voolavus. Raamatukogus töötasid Ludmilla Mihhailova, Laine Rohumaa, Helmi Kuus, Reet Raidla ja Ina Kümmel.

Aasta 1973 oli ettevalmistusaasta uuele tsentraliseeritud süsteemile üleminekuks. Suuri üritusi ei korral‐ datud rahva passiivsuse tõttu. Raamatuarutelusid korraldati väikestele gruppidele.

1974. aasta sai suurte muudatuste aastaks. Tööd koordineerivaks keskuseks sai Juhan Smuuli nimeline Võru Keskraamatukogu. Samal aastal sai uueks raamatukogu juhata‐ jaks Agnes Hark.

1979. aastal esimesel üleriigilisel raamatukogukuul toimunud informiinil tunnistati Agnes Hark parimaks bibliograafiaväljaannete tundjaks Võrumaal.

1. augustil 1982 alustasin tööd Rõuge Raamatukogus mina. Olin lõpetanud Viljandi Kultuur- haridustöö Kooli ja nüüdseks olen raamatukogus töötanud 40 aastat. Selle aja jooksul on toimunud palju sündmusi. Aastatel 1986–2004 toimusid valla asutuste ja ettevõtete vahel mälumängud.

1991. aastal läks raamatukogu Võru Kultuuri- osakonna juhtimise alt Rõuge külanõukogu alluvusse. Näituste ja väljapanekutega on tähistatud mitmeid päevakajalisi sündmusi. Menukaks osutus kohalike autorite õhtu, külas on käinud mitmed kirjanikud: Leelo Tungal, Hando Runnel, Contra, Kristiina Ehin koos Silver Sepaga, Birk Rohelend, Andrei Hvostov, maailmarändur Kaido Kama jt.

Alates 2019. aasta 1. augustist osutab raamatukogu ka Omniva postipunkti teenuseid.

2019. aasta maikuus kolis raamatukogu Rõuge rahvamaja renoveerimise ajaks ajutisele pinnale Rõuge Tervise- keskuse keldrikorrusele, värskelt renoveeritud ruumides alustas raa‐ matukogu taas tööd 21. septembril 2021. aastaL.

 

Allikas: Mägede hääl, NR9/56 – september 2022