Viiteid

Ajalugu – Ajaloolisi pildimaterjale Võrumaa kohta

 1. Eesti Muuseumite Värav – http://www.muis.ee
 2. Rahvusarhiivi Fotoinfosüsteem Fotis – http://www.ra.ee/fotis/
 3. Digar pildiotsing Võrumaa – https://www.digar.ee/arhiiv/et/pildimaterjal?id=650
 4. Digar pildiotsing Võru – https://www.digar.ee/arhiiv/et/pildimaterjal?id=639

Ajalugu – Arhiiviregistrid, raamatukogud, ajakirjandus jms.

 1. Rahvusarhiivi Arhiiviregister – https://www.ra.ee/arhiiviregister/
 2. Ajaloolised kaardid – https://www.ra.ee/kaardid/
 3. Maaameti ajalooliste kaartide rakendus – https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ajalooline
 4. DIGAR – https://dea.digar.ee/
 5. Kultuurimälestiste register – https://register.muinas.ee/
 6. Kultuurimälestised kaardil – https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monumentmap
 7. Vallakohtute otsused – http://www.ra.ee/vallakohtud/
 8. Eesti ajakirjanduse analüütiline bibliograafia – http://www2.kirmus.ee/biblioserver/

Ajalugu – Raamatuid Võrumaa ajaloo kohta (mittetäielik nimekiri)

 1. 100 aastat kutseharidust Võrumaal / Võrumaa Kutsehariduskeskus ; koostaja: Ülle Pungits ; [Väimela] : 2020 – https://erb.nlib.ee/?kid=53338704
 2. 270 aastat kooliharidust Mõnistes / [koostaja Aili Paeglis] Mõniste [Võrumaa] : Mõniste Põhikool, [2000] – https://erb.nlib.ee//?kid=14565407
 3. ABD ehk wäikene Lugemise raamat Tartu ja Wõro maa laste kasus Tartu : J. Kerdo, [1886] (Tartu : K. A. Hermann) – https://erb.nlib.ee/?kid=14391272
 4. Antsla hariduselu 130 / [toimetaja Siret Vene] [Antsla : Antsla Vallavalitsus, 2007] ([Tartu : Guttenberg]) – https://erb.nlib.ee/?kid=23190838
 5. Antsla linn 70 / [koostajad: Katrin Kool … jt.] Antsla : [Antsla Vallavalitsus], 2008 ([Tartu : Ecoprint]) – https://erb.nlib.ee/?kid=24092575
 6. Eesti talundid : Võrumaa / koostanud E. Lill … [jt.]  Tartu : Nats. Raudvara, 1940 (Tartu : Nats. Sakala) – https://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:435742
 7. Ehe Setomaa / SA Seto Instituut, MTÜ Setomaa Turism [Värska] : Seto Instituut, 2018 ([Lohkva] : Greif) – http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:388813
 8. Haanja Kool läbi aegade / Haanja Kool ; [eessõna: Urmas Veeroja] Haanja : Haanja Kool, 2014 – https://erb.nlib.ee/?kid=44487769
 9. Haanja Munamägi – turistide Mekka – Haanjas : Koit, 1935 (Võru : Täht) – http://www.digar.ee/id/nlib-digar:73167
 10. Haanjamaa / Albert Ivask Tallinn : Eesti Raamat, 1976 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda) – https://erb.nlib.ee/?kid=12880085
 11. Meie maa : Eesti sõnas ja pildis. 4. [osa], Lõuna-Eesti [Lund] : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1957  – http://www.digar.ee/id/nlib-digar:276200
 12. Misso / [eessõna: Lembit Sikk] Misso [Võrumaa] : Misso Vallavalitsus, 2008 – https://erb.nlib.ee/?kid=24534572
 13. Misso kool 1753-1992 Misso [Võrumaa] : Misso Keskkool, 1992 – https://erb.nlib.ee/?kid=19917570
 14. Munamäe lahtiseid lehti : koguteos Munamäest ja selle ümbrusest : I – IV / toimetanud ja kaas: E. Ehrmann – Eesti Turistide Ühingu Võru osakond, 1935 (Võru : V. Pohlak) – http://www.digar.ee/id/nlib-digar:366397
 15. Mõniste piirkonna hariduselu ülevaade [Mõniste] : [Mõniste Kodu-uurijate seltsing], 2021 ([Põltsamaa] : Vali Press) – http://www.digar.ee/id/nlib-digar:625783
 16. Noppeid ja mälestusi 20. sajandi Rõugest / [toimetaja Grethe Rõõm [Rõuge : Rõuge Vallavalitsus], 2014 ([Lohkva] : Greif) – https://erb.nlib.ee/?kid=30629627
 17. Nursi kool 270 / [Sirje Pakler] Nursi [Võrumaa] : Nursi Põhikool, [1999] ([Võru : Võru Täht]) – https://erb.nlib.ee/?kid=1278526x
 18. Osula kooli õpetajaid ja õpilasi : [1786-1995] [Osula] : [H. Saar], [1995] ([Võru] : Täht) – https://erb.nlib.ee/?kid=10679868
 19.  Paganamaa / Vello Denks Tallinn : Eesti Raamat, 1978 (Tallinn : Oktoober) – https://erb.nlib.ee/?kid=12748250
 20. Petserimaa külad. II / koostanud-toimetanud Ilmar Vananurm [Obinitsa (Võrumaa)] : Hilanamoro, 2006 (Võru : Võru Täht) – https://erb.nlib.ee/?kid=21496821
 21. Petseri linn ja maakond = Die Stadt und der Bezirk Petseri [Petseri : Eesti Turistide Ühingu Petseri osakond], 1931 (Võru : V. Pohlak) – https://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:73159
 22. Pärlijõgi : [matkajuht] / Elmo Ploom Tallinn: Eesti Raamat, 1988 (Tallinn : Oktoober) – https://erb.nlib.ee/?kid=12311674
 23. Ruusmäe kultuurilugu / Helgi ja Elmar Parts Võru : H. Parts, 2005 (Võru : Võru Täht) – https://erb.nlib.ee/?kid=21221789
 24. Tsiistre Seim : [rahvakooliõpetaja Kristjan Seim ja Tsiistre kool] Võru : Niilo, 1995 (Võru : Täht) – https://erb.nlib.ee/?kid=10679832
 25. Vana-Võromaa päevapiltnikud / koostanud Ago Ruus ; [kujundus: Tiit Lepp] [Võru] : Võro Instituut, 2020 ([Viljandi] : Print Best) – https://erb.nlib.ee/?kid=5306723x
 26. Võru esimese koolimaja lugu / Regina Ausmaa ; [kujundaja Priit Lööper] – [Võru] : R. Ausmaa, 2018 ([Lohkva] : Greif) – http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:394769
 27. Võru rajoon / Elmo Ploom, Karl Veri Tallinn : Eesti Raamat, 1980 (Pärnu : Pärnutrükk) – https://erb.nlib.ee/?kid=12652398
 28. Võrumaa auto ajalugu fotodes 1900-1950. a. / 2006 – Aare-Vello Mikkelsaar – https://erb.nlib.ee/?kid=21649972
 29. Võrumaa kadunud vaated / Aare Olander . [Tallinn] : Tänapäev, c2017 ([Tallinn] : Printon) – https://erb.nlib.ee/?kid=47447369
 30. Võrumaa tervishoiuajaloost aastani 1940 / Heino Gustavson Tallinn : Eesti Tervishoiu Muuseum, 1996 ([Tallinn] : – https://erb.nlib.ee/?kid=10575170

Ajalugu – Vanad kohalikud Võrumaa ajalehed/trükised

 1. 1913-1935 – Wõru Teataja –  https://dea.digar.ee/publication/woruteataja
 2. 1917-1918 – Rahva Hääl – https://dea.digar.ee/publication/rahvahaalvoru
 3. 1918-1919 – Võru linna ja kreisi töörahva Täidesaatva Komitee Teataja – https://dea.digar.ee/publication/vorulinnajakreisi
 4. 1922-1923 – Võrumaa – https://dea.digar.ee/publication/vorumaa
 5. 1925-1926 – Võrumaa Elu – https://dea.digar.ee/publication/vorumaaelu
 6. 1926-1940 – Elu  – https://dea.digar.ee/publication/eluvoruvalgapetseri
 7. 1930 – Lendleht – Jeeriko Pasaune – https://dea.digar.ee/publication/jeeriko
 8. 1931-1932 – Rõuge Kiriku Teataja – https://dea.digar.ee/publication/rougekirikuteataja
 9. 1931-1932 – Ugala  – https://dea.digar.ee/publication/ugalavoruvalgapetseri
 10. 1932-1937 – Petseri Uudised – https://dea.digar.ee/publication/petseriuudised
 11. 1933-1935 – Võru Maaleht – https://dea.digar.ee/publication/vorumaaleht
 12. 1934 – Võrumaa Tulevik – https://dea.digar.ee/publication/vorumaatulevik
 13. 1941-1944 – Võrumaa Teataja  – https://dea.digar.ee/publication/vorumaateatajaew

Ajalugu – Muuseumid Võrumaal

 1. August Teppo Lõõtsamuusuem – http://www.lootsatalu.ee/lootsamuuseumi-tutvustus/
 2. Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuusuem – https://lauluisa.ee/
 3. Filmi Vargamäe – http://www.filmivargamae.ee/et
 4. Karilatsi Vabaõhumuuseum (kuulub Võro Instiituudi alla) – https://karilatsimuuseum.ee/
 5. Kindral Reegi maja – https://www.setomuuseum.ee/et/varska-kulastuskeskus
 6. Lasva veetorni-galerii – https://voruvald.kovtp.ee/lasva-veetorn-galerii
 7. Luikjärve Talu (Seto kindlustalu) – https://www.setomuuseum.ee/et/luikjarve-talu
 8. Muuseum-teemakoda Inglite Kodu – https://ingella.ee/inglite-kodu/
 9. Mõniste Talurahvamuuseum – https://monistemuuseum.ee/
 10. Obinitsa muuseum – https://www.setomuuseum.ee/et/obinitsa-muuseum
 11. Piusa Külastuskeskus – https://www.piusa.ee/
 12. Pähni Külastuskeskus – https://www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/haanja-karula-puhkeala/1426
 13. Saatse Muuseum – https://www.setomuuseum.ee/et/saatse-muuseum
 14. Side ja Laptopi Muuseum (Mustahamba küla, Rõuge vald) – http://www.lanec.eu/
 15. Tsiistre Linamuusuem – https://www.linamuuseum.ee/
 16. Vanade mootorataste muuseum (Kaldemäe, Haanja) – https://kaldemae.ee/muuseum/
 17. Vastseliina Piiskopilinnus – https://vastseliinalinnus.ee/
 18. Vendade Kriisade Memoriaalmuuseum – https://www.visitvoru.ee/et/etteotete-otsing/vendade-kriisade-memoriaalmuuseum
 19. Värska Talumuuseum – https://www.setomuuseum.ee/et/varska-talumuuseum
 20. Võrumaa Muuseum – https://vorumuuseum.ee/
 21. Ööbikuoru Hüdrotöökoda-muuseum – http://www.rougemuuseum.ee/

Ajalugu – Vana-Võrumaa muuseumid

 1. Eesti Maanteemuuseum – https://www.maanteemuuseum.ee/
 2. Leevaku Hüdroelektrijaam-Muusuem – https://www.puhkaeestis.ee/et/leevaku-hudroelektrijaam-muuseum
 3. Peri Koduloomuuseumituba – http://vana.muuseum.ee/et/muuseumid/eesti_muuseumid/by_theme4b9f.html?action=details&museum_id=561
 4. Räpina Koduloo ja Aiandusmuusuem – https://muuseum.rapina.ee/
 5. Süvahava villavabrik-muuseum – https://syvahavva.ee/suvahavva-villavabrik/

Ajalugu – Võrumaa mõisad (alles olevad mõisahooned)

 1. Linnamäe mõis – https://et.wikipedia.org/wiki/Linnam%C3%A4e_m%C3%B5is
 2. Luutsniku mõis – https://et.wikipedia.org/wiki/Luutsniku_m%C3%B5is
 3. Nursi mõis – https://et.wikipedia.org/wiki/Vana-Nursi_m%C3%B5is
 4. Rogosi mõis – https://et.wikipedia.org/wiki/Rogosi_m%C3%B5is
 5. Sõmerpalu mõis – https://et.wikipedia.org/wiki/S%C3%B5merpalu_m%C3%B5is
 6. Sänna mõis – https://et.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4nna_m%C3%B5is
 7. Vana-Antsla mõis – https://et.wikipedia.org/wiki/Vana-Antsla_m%C3%B5is
 8. Viitina mõis – https://et.wikipedia.org/wiki/Viitina_m%C3%B5is
 9. Väimela mõis – https://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4imela_m%C3%B5is

Kõik Võrumaa mõisad: https://et.wikipedia.org/wiki/Kategooria:V%C3%B5rumaa_m%C3%B5isad

Ajalugu – Võrumaa kirikud

Vana Võrumaa kirikud – http://kirikud.muinas.ee/?page=9

EELK

 1. Heimtali Peetri kirik (EELK Urvaste) – https://urvaste.eelk.ee/kirik/heimtali-kirik.html
 2. Misso kirik – https://vastseliina.eelk.ee/ajalugu/misso-kirik/
 3. Pindi kirik – https://pindi.eelk.ee/
 4. Roosa Jakobi kirik (EELK Roosa Jakobi kogudus) – https://eelk.ee/et/kontakt/kogudused/#roosa
 5. Rõuge kirik (EELK Rõuge Maarja Kogudus) – http://www.rougemaarja.ee/
 6. Urvaste kriik ( EELK Urvaste Püha Urbanuse kogudus) – https://urvaste.eelk.ee/
 7. Vastseliina kirik – https://vastseliina.eelk.ee/ajalugu/vastseliina-kirik/
 8. Võru Kirik (EELK Võru Katariina Kogudus)  – https://voru.eelk.ee/

EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIKUD

 1. Antsla kirik (Antsla-Kraavi Prohvet Eelija Kogudus) – https://www.eoc.ee/kogudus/antsla-kraavi-prohvet-eelija-kogudus/?v=a57b8491d1d8
 2. Kaika Püha Kolmainu kriik – https://et.wikipedia.org/wiki/Kaika_P%C3%BCha_Kolmainu_kirik
 3. Luhamaa kirik – (Luhamaa Pühavaimu Kogudus) – https://www.eoc.ee/kogudus/1963-2/?v=a57b8491d1d8
 4.  Miikse kirik (Miikse Ristija Johannese Kogudus) – https://www.eoc.ee/kogudus/meeksi-ristija-johannese-kogudus/?v=a57b8491d1d8
 5. Mõniste-Ritsiku Ristija Johannese Kogudus – https://www.eoc.ee/kogudus/moniste-ritsiku-ristija-johannese-kogudus/?v=a57b8491d1d8
 6. Obinitsa Issanda Muumise Kogudus – https://www.eoc.ee/kogudus/obinitsa-issanda-muutmise-kogudus/?v=a57b8491d1d8
 7. Plaani Püha Nikolai kirik – https://www.eoc.ee/kogudus/plaani-puha-nikolai-kirik/?v=a57b8491d1d8
 8. Puutli Püha Nikolai kirik – https://www.eoc.ee/kogudus/puutli-puha-nikolai-kirik/?v=a57b8491d1d8
 9. Saatse Püha Paraskeva Kogudus – https://www.eoc.ee/kogudus/saatse-puha-paraskeva-kogudus/?v=a57b8491d1d8
 10. Timmo Taevaminemise kriik – https://et.wikipedia.org/wiki/Timmo_Taevaminemise_kirik
 11. Võru Ekateriina kirik (Võru Suurkannataja Ekateriina Kogudus) – https://www.eoc.ee/kogudus/voru-suurkannataja-ekaterina-kogudus/?v=a57b8491d1d8
 12. Värska Georgiuse Kogudus – https://www.eoc.ee/kogudus/kogudus-2/?v=a57b8491d1d8

Genealoogia abiviited

 1. Saaga (Kirikuraamatud jms.) – https://www.ra.ee/dgs/
 2. Maetute otsing – https://www.kalmistud.ee/haudi
 3. Arhiiviregister AIS – https://ais.ra.ee/
 4. Nimede statistika – https://www.stat.ee/nimed/
 5. Nimede esinemine ajalooliselt – https://www.ra.ee/apps/onomastika/index.php/et/nimepanek/nimepanekPtl
 6. Saaga – Valla elanike nimekiri 1918-1944 . –Vaata nimekirja
 7. Geni.com (oma sugupuu koostamine tasuta) – https://www.geni.com/

Keel – Võro kiil

 1. AJALOOLISE VÕRUMAA KOHTADE JA INIMESTE BIBLIOGRAAFILINE ANDMEBAAS
 2. Helüait – https://helüait.ee/
 3. Umaleht – https://umaleht.ee/
 4. Vana Võromaa Võrgoväreht – https://umakiil.eu/
 5. Võru-Eesti synaraamaat  – https://www.folklore.ee/Synaraamat/
 6. Võru-Eesti sõnaraamat 2 – https://synaq.org/
 7. Võru Instituut – https://wi.ee/
 8. Võrukeelne Wikipedia – https://fiu-vro.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4%C3%A4leht

E-Raamatukogud -TASUTA

 1. Digar Eesti kirjandus – https://www.digar.ee/arhiiv/et/kollektsioonid?id=2002
 2. Digar muu vana kirjandus – https://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud
 3. E-raamatukogu ELLU – https://ellu.keskraamatukogu.ee/
 4. Eesti Kirjandusmuuseumi tasuta e-raamatud – https://kreutzwald.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?table=Books
 5. Eesti Kirjandusmuusuemi harudlasi raamatuid – https://galerii.kirmus.ee/grafo/index.php
 6. Tallinna Keskraamatukogu – Võõrkeelsed raamatud/ajakirjad – https://keskraamatukogu.overdrive.com/
 7. Võõrkeelsed raamatud Gutenberg Project- https://www.gutenberg.org/

IT – Digivõimekuse suurendamine – Vajalikud tasuta digivahendid

 1. E-post: mail.google.com, outlook.live.com , online.ee (Telia) , mail.ee
 2. Pilvekettad: Google Drive , MS Onedrive
 3. Pilvepõhised kalendrid: Google Calendar , MS Calendar (Outlookis)
 4. Pilvepõhised kontoritarkvarad – Tabelarvutus: Google spreadsheet (Arvutustabelid) , MS Excel
 5. Pilvepõhised kontoritarkvarad – Dokumenditöötlus : Google Docs (Dokumendid) , MS Word
 6. Pilvepõhine tagasisidesüsteem – Küsitluse loomine, levitamine, analüüs:  Google Forms
 7. Projektijuhtimise vahendid: Trello ja Slack
 8. Sotsiaalmeedia: facebook.com, instagram.com (Fotode jagamiseks, eelkõige nutiseadmega) , twitter.com
 9. Veebikoolituse, konverentsi programmid: Google Meet (Lihtne)  Zoom (Keskmine),  MS Teams (Keerukas)
 10. Veebibrauserid: Google Chrome , Mozilla Firefox

IT Turvalisus – Digivõimekuse suurendamine

 1. Antiviirused kodukasutajale (Windows Operatsioonisüsteemi, Androidi): Avast Free, AVG Free, Avira Free, Kaspersky Free
 2. Kas minu parool on turvalne? – https://howsecureismypassword.net/
 3. Kas minu parool on lekkinud internetti? – https://haveibeenpwned.com/
 4. Juhusliku turvalise parooli genereerimine – https://www.random.org/passwords/
 5. Lihtsad Eesti keelsed mitmesõnalised paroolid: https://rabool.eu/
 6. Kasutage igalpool kus võimalik kaheastmelist sisselogimist – Google, Facebook jne. Mis see on? – https://blog.ria.ee/multiautentimisest/

Keskkond – Kuhu viia jäätmed?

 1. Kuhu viia mistahes jäätmed – https://kuhuviia.ee/
 2. Vana kodutehnika saab tasuta ära anda Võrumaal  – https://eesringlus.ee/vorumaa/
 3. Pakendid saab tasuta ära anda – https://www.eto.ee/eto-konteinerid/
 4. Klaaspakendid ja pakendid saab tasuta ära anda – https://pakendiringlus.ee/pakendikonteinerid/avalik/
 5. Pandipakenditagasutuskohad Võrumaal – https://eestipandipakend.ee/tagastuspunktid/county/vorumaa/