Seltsist

Seltsi taustinfo

Võrumaa Sõprade Selts on eraõiguslik juriidiline isik. Ühing on vabatahtlikult liitunud isikute (liikmete) mittetulundusühing, mis tegutseb lähtuvalt põhikirjast ja Mittetulundusühingute seadusest. Meie tegevus on vastavuses Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetega. Saatuse tahtel on hetkel enamus liikmeid puuetega inimesed, nii oleme ka Võrumaa Puuetega Inimeste Koja allorganisatsioon, kus on aastaid koos käinud Võru Kogujate Klubi, mille tegevus pandeemia tulekuga küll peatus, kuid loodetavasti saab taas hoo sisse.

Seltsi eesmärk

Seltsi tegevuse eesmärgiks on majanduslikult, sotsiaalselt, kultuuriliselt, ajalooliselt, keeleliselt, arenev Võru/Võrumaa piirkond/kogukond. Võrumaa valdade ja Võru linna elanikud ja erinevad huvigrupid olenemata nende sotsiaalsest taustast on kogukonna arengu edendamisse kaasatud/oodatud.

Võrumaa piirkonna inimeste majanduslike, sotsiaalsete, ajalooliste (sh. genealoogia, koduloouurimine, Võru ja Võrumaaga seotud esemete/fotode/trükiste/mälestuste kollektsioneerimine ka loomine ja säilitamine, detektorism (hääbunud peale seaduste muutumist), keeleliste (võro kiil), raamatukogunduslike, kultuuriliste (teatrite, kontserdite, kinode ühiskülastus s.h huviharidus, (hobi) fotograafia), tervisesport (liikumine), tervisedenduslike, ligipääsetavuse, keskkonda säästev eluviis, taaskasutuskeskkonnaprobleemide teadvustamine ning nende lahendamises osalemine tehes koostööd kolmanda sektori organisatsioonidega.

Kellele?

Ühingusse on oodatud tegusad inimesed kellele meeldivad ülalmainitud tegevused ja kellele meeldib ka kaasa aidata nii seltsi, kohaliku kogukonna kui ka kohaliku elu arengule, oleme teineteisele toeks, olenemata inimeste sotsiaalsetest taustadest on meil kõigil õigus elada täisväärtuslikku elu.

Kui sa leiad, et see Selts on just sulle, siis on sul võimalik meile jätta oma esmane kontakt.

Missioon

Võrumaa Sõprade Seltsi missiooniks on luua ja hoida Kogukonda mis hoolib oma kandist ja inimestest, koguda, säilitada ja tutvustada piirkonna ajaloolist pärimust, hoides traditsioone, tuues kokku nii vanu kui noori läbi erinevate tegevuste, luues sellega kogukondlikku turvatunnet.

Visioon

Võrumaa ja Võru kui ka Selts on positiivse mainega, Võru kui ka Võrumaa on meeldiv elukeskkond, kus elanikel/kogukonnal on huvitav ja hea elada ja turistidel on hea puhata.

Tulevikus loodame, et Seltsil on omad ruumid/seltsimaja, oma transport, omad vahendid/seadmed ürituste läbiviimiseks, oma arhiiv/muuseum kohalikust ajaloost.

Väärtused

  • Koostöövalmidus – selts on avatud koostööks teiste huvigruppidega.
  • Proaktiivsus – selts on tegevuste algataja, mitte sündmuste järgija.
  • Pühendumus – selts viib lõpuni algatatud tegevused.

Seltsi juhatus ja meeskond


Kersti – Juhatuse liige – Sekretär-asjaajaja.

Kersti on osalenud aastakümneid erinevate MTÜ-de tegevuses, omab turismikorraldaja eriala, huvitub ajaloost, on numismaatik, bibliofiilia, varajaes nooruses kogud erinevaid esemeid, meeldib reisida, fotograafia, meeldib matkata looduses, meeldib kokata ja peab lugu ka tervisespordist, on osalenud korduvalt Võrumaa Pikamaa jooksude sarjas.

E-post: kersti(ät)vorumaa.eu
Tel: 523-0808 & 53-46-25-91


Janno – Juhatuse liige

Jannol on pikaajalised kogemused vabatahtlikus töös mitmetes erinevates MTÜ-s, kus ta on olnud erinevate ürituste korraldaja; igapäevatöös aitab inimesi Infotehnoloogia alaselt; vabatahtlikuna hetkel Võrumaa Vaegkuuljate Ühing MTÜ-s –  juhatuse liige/ühingu esimees, kus ta on samas ka väljaõppinud esmatasandi kuulmisnõustaja (annab nõu saatusekaaslastele, kuna ta ise on ka meditsiiniliselt võttes kurt); Võrumaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ-s –  hetkel juhatuse liige/juhatuse esimees.  Hobideks on olnud juba väiksest peale ajalugu – erinevate ajalooliste esemete kogumine/säilitamine:  filateelia,  numismaatika, bibliofiila, hobi-detektorism, fotograafia,  muusika, raadioamatörism (digisided) / (pisut küll hääbunud hobi Võrumaal, mujal rohkem tegev), eesti filmide fänn (osalenud ka ise 2-s Eesti mängufilmis), genealoogia, matkamine, tervisesport ja kes seda kõike jõuab üles lugeda, ilmas on nii palju huvitavaid tegevusi.

E-post: janno(ät)vorumaa.eu


Tiiu – Liige – Raamatupidaja-Nõustaja.

Tiiu on endine muuseumitöötaja, kes on pidanud väga mitmeid ameteid, postiljonist-muuseumitöötajani. On uurinud palju genealoogiat, sirvinud palju kirikuraamatuid. Peab hobiimuusuemi ja vabal ajal luuletab, on tegelenud varasemalt ka näitlemise ja laulmisega, fotografeerib kõike mis ümberringi toimub, sageli meeldib talle aias näpud mulda lüüa.

E-post: tiiu(ät)vorumaa.eu
Tel: 523-0808


Anne – Liige – Nõustaja

Anne on endine muuseumitöötaja, kes on pidanud väga mitmeid ameteid, nii tuletõrjes, kaubabaasis, muuseumis kui ka mujal. Reisinud väga paljudes riikides üle maailma, väga meeldib talle laulda, võtab osa kohaliku naiskoori tegevustes. Annele meeldib olla kõigega kursis, loeb palju raamatuid. Kokkuvõttes Anne on hästi positiivne inimene, olenemata sellest mis seis võib tegelikult olla, jääb ta alati positiivseks.

E-post: anne(ät)vorumaa.eu
Tel: 523-0808


Jaan – Liige – Suur ajaloohuviline, koguja.

Jaan on väiksest peale olnud suur ajaloo huviline ja kogunud järjepidevalt nii Võrumaa kui ka üldiselt Eesti kohta ajaloolisi materjale.

Igapäevaselt administreerib Jaan veebilehti, on meile suureks toeks ka käesoleva lehe puhul. Aitab meid rõõmuga alati, hea nõu kui ka jõuga.

E-post: jaan(ät)vorumaa.eu
Tel: 523-0808


Aino – Liige – Nõustaja

Aino on pidanud pikaaegselt õpetajaametit, töötanud varemalt ka muudel huvitavatel töökohtadel. Ta ei suuda ära öelda ühestki pakkumisest mis puudutab väljasõite, väga laia silmaringiga naisterahvas, kellele võib alati loota.

E-post: aino(ät)vorumaa.eu
Tel: 523-0808


Laine – Liige – Nõustaja, ajaloolane, koduloouurija.

Laine on ajaloolistes teadmistes hästi laia silmaringiga, temalt võib kohalikku ajalugu kuulata tundide kaupa, kui mitte just kuude kaupa. Samuti meeldib talle aiatööd ja muud sarnased tegevused.

E-post: laine(ät)vorumaa.eu
Tel: 523-0808


Ilme – Liige – Nõustaja, ajaloolane

Ilme on tegija, särtsu täis igal ajal, on omalajal õppinud just ajalugu, samuti teab palju kohalikust ajaloost, ühesõnaga hoiab koguaeg kätt pulsil.

E-post: ilme(ät)vorumaa.eu
Tel: 523-0808


Viiu – Liige – Nõustaja

Viiu on põline Võrukas, hingelt luuletaja, tema luulet võime kuulata tundide kaupa. Viiu on annetanud seltsile palju kohalikke kultuuriväärtusi.

E-post: viiu(ät)vorumaa.eu
Tel: 523-0808


Kalle – Liige – Nõustaja

Kalle on põline Võrukas, laia silmaringiga, oskab anda nõu väga laiahaardeliselt erinevates küsimustes.

E-post: kalle(ät)vorumaa.eu
Tel: 523-0808


Madis – Liige – Nõustaja

Madis on põline Võrukas, hästi laia silmaringiga, oskab anda nõu paljudel erialadelt, meeldib puutöö, töötanud varem ka muusuemis restaureerijana.

E-post: madis(ät)vorumaa.eu
Tel: 523-0808


Regina – Liige – Nõustaja

Regina on põline Võrukas, hästi laia silmaringiga, töötanud väga erinevatel erialadel. Ta on hästi heatahtlik ja kaastundlik, ühesõnaga õige naine õiges ametis!

E-post: regina(ät)vorumaa.eu
Tel: 523-0808


Urve – Liige – Nõustaja

Urve on põline Võrukas, töötanud erinevatel erialadel. Urve on ääretult vastutulelik ja positiivse ellusuhtumisega naisterahvas, on töötanud samuti erinevatel erialade, mis tulevad meile  seltsis suurekskasuks.

E-post: urve(ät)vorumaa.eu
Tel: 523-0808


Lydia – Liige – Nõustaja

Lydia on põline Võrukas, töötanud erinevatel erialadel. Lydial on palju hobisid, mis pakuvad kosutust tema hingele.

E-post: lydia(ät)vorumaa.eu
Tel: 523-0808


Tõnu – Liige – Nõustaja

Tõnu on põline Võrukas, töötanud erinevatel erialadel. On positiivse ellusuhtumisega ja kui ta midagi juba lubab siis ta seda ka teeb, tuleb rõõmuga alati appi, sa ainult kutsu!

E-post: tonu(ät)vorumaa.eu
Tel: 523-0808


Hele – Liige – Nõustaja

Hele on põline Võrukas, töötanud erinevatel erialadel alustadest lihtstöödest kuni juhtvate kohtadeni välja, sellepärast on ta väga laia silmaringiga naisterahvas. Hele on ääretult vastutulelik, hea kuulaja ja polegi vist teemat, kus ta ei oskaks kaasa rääkida ja soovitusi jagada.

E-post: hele(ät)vorumaa.eu
Tel: 523-0808


Kokku on ühingus seisuga 04.2024 – 18 tegevliiget, 2 toetajaliiget + vabatahtlikud, toetajad, kaasaaitajad jt. abilised, kes kokkuvõttes annavad suure panuse seltsi arenguks.

Meie üritustel osalemine on vabatahtlik, samuti ei pea üritustel osalemiseks olema liige.

2024 aastal on meie üritustel osalenud kokku 140+ erinevat inimest.

Osalemisel kus tekivad kulud, tuleb osalejal tagada omaosalused maksmine, ühisüritustest saad ülevaate lehelt: https://osale.vorumaa.eu